دیدار دکتر منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و آیت‌الله طه‌محمدی رئیس بنیاد بوعلی‌سینا - سه‌شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸

دیدار دکتر منصور غلامی وزیر علوم تحقیقات و فناوری و آیت‌الله طه محمدی رئیس بنیاد بوعلی‌سینا

دیدار دکتر منصور غلامی وزیر علوم تحقیقات و فناوری و آیت‌الله طه محمدی رئیس بنیاد بوعلی‌سینا

دیدار دکتر منصور غلامی وزیر علوم تحقیقات و فناوری و آیت‌الله طه محمدی رئیس بنیاد بوعلی‌سینا

دیدار دکتر منصور غلامی وزیر علوم تحقیقات و فناوری و آیت‌الله طه محمدی رئیس بنیاد بوعلی‌سینا

دیدار دکتر منصور غلامی وزیر علوم تحقیقات و فناوری و آیت‌الله طه محمدی رئیس بنیاد بوعلی‌سینا

دیدار دکتر منصور غلامی وزیر علوم تحقیقات و فناوری و آیت‌الله طه محمدی رئیس بنیاد بوعلی‌سینا

دیدار دکتر منصور غلامی وزیر علوم تحقیقات و فناوری و آیت‌الله طه محمدی رئیس بنیاد بوعلی‌سینا

دیدار دکتر منصور غلامی وزیر علوم تحقیقات و فناوری و آیت‌الله طه محمدی رئیس بنیاد بوعلی‌سینا

دیدار دکتر منصور غلامی وزیر علوم تحقیقات و فناوری و آیت‌الله طه محمدی رئیس بنیاد بوعلی‌سینا

دیدار دکتر منصور غلامی وزیر علوم تحقیقات و فناوری و آیت‌الله طه محمدی رئیس بنیاد بوعلی‌سینا


برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.

همدان - بنای آرامگاه بوعلی‌سینا - ساختمان اداری بنیاد بوعلی‌سینا

 ۹۸۸۱۳۸۲۶۳۲۵۰+ -  ۹۸۸۱۳۸۲۷۵۰۶۲+

info@buali.ir

برای دریافت پیامک‌های بهداشتی در زمینه طب سینوی، کلمه طب را به شماره ۳۰۰۰۱۸۱۹ ارسال کنید