·         دکتر غلامرضا اعوانی

·         دکتر محسن جوادی

·         دکتر علیرضا اسماعیلی

·         دکتر حسن بلخاری

·         دکتر محمدحسین نیکنام

·         دکتر نجفقلی حبیبی

·         دکتر انشاءلله رحمتی

·         دکتر یوسف شاه‌حسینی

·         دکتر حسین معصومی همدانی


همدان - بنای آرامگاه بوعلی‌سینا - ساختمان اداری بنیاد بوعلی‌سینا

 ۹۸۸۱۳۸۲۶۳۲۵۰+ -  ۹۸۸۱۳۸۲۷۵۰۶۲+

info@buali.ir

برای دریافت پیامک‌های بهداشتی در زمینه طب سینوی، کلمه طب را به شماره ۳۰۰۰۱۸۱۹ ارسال کنید