آبان ۱۳۸۸- حکمت سینوی:

- نشست علمی حکمت و فلسفه

-نشست علمی ابن‌سیناپژوهی

- مقاله دکتر شمال‌اف با عنوان: ابن‌سینا و علم الهی

- نشست پزشکی جشنواره حکمت سینوی

- نشست علمی اهمیت و ظرفیت امروزین طب سنتی

- نشست علمی سید جمال‌الدین اسدآبادی

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و مسئول نشست بزرگداشت سیدجمال‌الدین اسدآبادی جشنواره حکمت سینوی: دنیا به داروهای گیاهی بوعلی روی آورده‌است

- بررسی اندیشه‌های سید جمال الدین اسدآبادی در جشنواره حکمت سینوی

- 16 مقاله در نشست بزرگداشت سیدجمال‌آلدین اسدآبادی قرائت می‌شود

- مقاله غلامرضا سلامی با عنوان: ملیت‌شناسی سید جمال

- مقاله استاد سیدهادی خسروشاهی با عنوان: شرط اصلی تحول یک جامعه و عامل محرک تاریخ از دیدگاه سیدجمال حسینی

- مقاله دکتر محرم قلی‌زاده با عنوان: انعکاس اندیشه اتحاد اسلام در مطبوعات قفقاز (اوایل قرن بیستم): مطالعه موردی: هفته نامه فیوضات

 

 

 

 

بهمن ۱۳۹۰- بنیاد بوعلی و دانشگاه قم درباره حکمت سینوی پژوهش می‌کنند

 

 

اسفند ۱۳۹۱- نشست علمی احیای طب سنتی

 

 

اسفند ۱۳۹۲- نشست بررسی راهکارهای افزایش فعالیت علمی و فرهنگی بنیاد بوعلی‌سینا

 

 

اردیبهشت ۱۳۹۳- نشست سالانه هیئت امنای بنیاد بوعلی‌سینا

 

 

شهریور ۱۳۹۴- نشست خانه نقد کتاب: جوامع علم موسیقی تصحیح استاد سید عبدالله انوار

 

 

اردیبهشت ۱۳۹۵- نشست خبری استاد دانشگاه اسکوالانرماله‌سوپریوره در بنیاد بوعلی‌سینا

اردیبهشت ۱۳۹۵- نشست علمی "ابن‌‌سینا و متکلمان غربی، تأثیرپذیری آلبرت کبیر از الهیات ابن‌سینا"

 

 

تیر ۱۳۹۷- نشست سالانه هیئت امنای بنیاد بوعلی‌سینا

 

 

مرداد ۱۳۹۷- نشست خبری ریاست بنیاد بوعلی‌سینا با خبرنگاران استان

 

 

شهریور ۱۳۹۷- نشست معرفی و نقد کتاب "القانون فی الطب" تصحیح دکتر نجفقلی حبیبی

 

 

اسفند ۱۳۹۷- نشست علمی عشق از دیدگاه عارفان مسلمان

 

 

فروردین ۱۳۹۸- نشست دکتر غلامرضا ذکیانی ریاست مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران و آیت‌الله غیاث‌الدین طه‌محمدی ریاست بنیاد بوعلی‌سینا

 

 

فروردین ۱۳۹۸- نشست آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای رئیس بنیاد ایرانشناسی و آیت‌الله غیاث‌الدین طه‌محمدی ریاست بیناد بوعلی‌سینا

 

 

مهر ۱۳۹۸- نشست دکتر منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و آیت‌الله غیاث‌الدین طه‌محمدی ریاست بنیاد بوعلی‌سینا 

 

 

 

 

 

همدان - بنای آرامگاه بوعلی‌سینا - ساختمان اداری بنیاد بوعلی‌سینا

 ۹۸۸۱۳۸۲۶۳۲۵۰+ -  ۹۸۸۱۳۸۲۷۵۰۶۲+

info@buali.ir

برای دریافت پیامک‌های بهداشتی در زمینه طب سینوی، کلمه طب را به شماره ۳۰۰۰۱۸۱۹ ارسال کنید