اعضای پیشین

 

اعضای حقوقی

·        وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی - رئیس هیئت امناء

احمد مسجدجامعی (از آغاز تا مرداد ۱۳۸۴)

محمدحسین صفار هرندی (مرداد ۱۳۸۴ تا مرداد ۱۳۸۸)

  سید محمد حسینی (شهریور۱۳۸۸ تا مرداد ۱۳۹۲)

علی جنتی (مرداد ۱۳۹۲ تا مهر ۱۳۹۵)

سیدعباس صالحی - سرپرست (مهر ۱۳۹۵تا آبان ۱۳۹۵)

رضا صالحی امیری (آبان ۱۳۹۵ تا مرداد ۱۳۹۶)

سیدعباس صالحی (مرداد ۱۳۹۶ تا شهریور ۱۴۰۰)

محمدمهدی اسماعیلی (شهریور ۱۴۰۰ تا کنون)

 

    

·        رئیس فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران

رضا داوری اردکانی (از آغاز تا مرداد ۱۴۰۲)

محمدرضا مخبردزفولی (از مرداد ۱۴۰۲ تا کنون)

 

  

·        رئیس فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران

رضا فاضل (از آغاز تا آذر ۱۳۸۸)

علیرضا مرندی (آذر ۱۳۸۸ تا کنون)

    

·        رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

محمود محمدی‌عراقی (از آغاز تا مهر ۱۳۸۶)

  مهدی مصطفوی(مهر ۱۳۸۶ تا آبان ۱۳۸۹)

  محمدباقر خرمشاد(آبان ۱۳۸۹ تا دی ۱۳۹۲)

  ابوذر ابراهیمی‌ترکمان(دی ۱۳۹۲ تا آبان ۱۴۰۰)

  محمدمهدی ایمانی‌پور(آبان ۱۴۰۰ تا کنون)

 

    

·        رئیس بنیاد ایران شناسی

 حسن حبیبی (از آغاز تا بهمن ۱۳۹۱)

                          سید محمد خامنه‌ء (تیر ۱۳۹۲ تا خرداد ۱۴۰۱)

محمدحسین رجبی‌دوانی (خرداد ۱۴۰۱ تا کنون)

   

 

·        رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

مهدی محقق (از آغاز تا خرداد ۱۳۸۹)

محمدجواد ادبی (خرداد ۱۳۸۹ تا بهمن ۱۳۹۲)

مهدی محقق (بهمن ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۶)

حسن بلخاری‌قهی (فروردین ۱۳۹۶ تا شهریور ۱۴۰۱)

محمود شالویی (شهریور ۱۴۰۱ تا کنون)

 

    

·        استاندار همدان

علی‌اصغر زبردست (از آغاز تا مرداد ۱۳۸۴)

بهروز مرادی (مرداد ۱۳۸۴ تا بهمن ۱۳۸۸)

کرم‌رضا پیریایی (اسفند ۱۳۸۸ تا تیر ۱۳۹۱(

علی‌اکبر فامیل‌کریمی - سرپرست (تیر ۱۳۹۱ تا مرداد ۱۳۹۱)

علی‌محمد آزاد (مرداد ۱۳۹۱ تا مرداد ۱۳۹۲)

محمدناصر نیکبخت (آبان ۱۳۹۲ تا آبان ۱۳۹۷)

سیدسعید شاهرخی (آبان ۱۳۹۷ تا مهر ۱۴۰۰)

علیرضا قاسمی‌فرزاد (مهر ۱۴۰۰ تا کنون)

 

    

·       سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان علمی فرهنگی ملل متحد

 احمد جلالی(از آغاز تا زمستان ۱۳۸۵)

 محمدرضا مجیدی(زمستان ۱۳۸۵ تا زمستان ۱۳۹۲)

 احمد جلالی(زمستان ۱۳۹۲ تا زمستان ۱۳۹۹)

 احمد پاکت‌چی(زمستان ۱۳۹۹ تا کنون)

   

·        رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

حسین مرعشی (از آغاز تا تیر ۱۳۸۴)

اسفندیار رحیم‌مشائی (تیر ۱۳۸۴ تا تیر ۱۳۸۸)

حمید بقایی (تیر ۱۳۸۸ تا اردیبهشت ۱۳۹۰)

روح‌الله احمدزاده کرمانی (اردیبهشت ۱۳۹۰ تا دی ۱۳۹۰)

) سیدحسن موسویدی ۱۳۹۰ تا آذر ۱۳۹۱)

 ملک‌زاده محمدشریف (آذر ۱۳۹۱ تا مرداد ۱۳۹۲)

محمدعلی نجفی (مرداد ۱۳۹۲ تا بهمن ۱۳۹۲)

مسعود سلطانی‌فر (بهمن ۱۳۹۲ تا آبان ۱۳۹۵)

زهرا احمدی‌پور (بهمن ۱۳۹۵ تا مرداد ۱۳۹۶)

 

·        وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

علی‌اصغر مونسان (مرداد ۱۳۹۶ تا شهریور ۱۴۰۰)

سیدعزت‌الله ضرغامی (شهریور ۱۴۰۰ تا کنون)

  

 

     

·        رئیس بنیاد - دبیر هیئت امناء

یوسف شاه‌حسینی (از آغاز تا مهر ۱۳۹۰)

غیاث‌الدین طه‌محمدی (مهر ۱۳۹۰ تا کنون)

 


 اعضای حقیقی

·        از آغاز تا بهمن ۱۳۸۸

علی‌اکبر ولایتی

سیدعبداله انوار

علی شیخ‌الاسلامی

 

·        بهمن ۱۳۸۸ تا ۱۳۸۹

علی‌اکبر ولایتی

غلامرضا اعوانی

غیاث‌الدین طه‌محمدی


  ·        ۱۳۹۰ تا کنون

علی‌اکبر ولایتی

غلامرضا اعوانی

یوسف شاه‌حسینی

 

·        بازرس بنیاد

محمدعلی زلفی‌گل (از آغاز تا کنون)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همدان - بنای آرامگاه بوعلی‌سینا - ساختمان اداری بنیاد بوعلی‌سینا

 ۹۸۸۱۳۸۲۶۳۲۵۰+ -  ۹۸۸۱۳۸۲۷۵۰۶۲+

info@buali.ir

برای دریافت پیامک‌های بهداشتی در زمینه طب سینوی، کلمه طب را به شماره ۳۰۰۰۱۸۱۹ ارسال کنید