اعضای پیشین

 

اعضای حقوقی

·        وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی - رئیس هیئت امناء

  احمد مسجدجامعی(از آغاز تا ۱۳۸۴)

  محمدحسین صفار هرندی(۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸)

  سید محمد حسینی(۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲)

  علی جنتی(۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵)

رضا صالحی امیری (۱۳۹۵ تا ۱۳۹۶)

  سید عباس صالحی(۱۳۹۶ تا کنون)

 

·        رئیس فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران

رضا داوری اردکانی (از آغاز تا کنون)

  

·        رئیس فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران

رضا فاضل (از آغاز تا ۱۸ آذر ۱۳۸۸)

علیرضا مرندی (۱۸ آذر ۱۳۸۸ تا کنون)

    

·        رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

محمود محمدی‌عراقی (از آغاز تا ۱۳۸۶)

  مهدی مصطفوی(۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹)

  محمدباقر خرمشاد(۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲)

  ابوذر ابراهیمی‌ترکمان(۱۳۹۲ تا کنون)

    

·        رئیس بنیاد ایران شناسی

 حسن حبیبی (از آغاز تا ۱۲ بهمن ۱۳۹۱)

                          سید محمد خامنه‌ای (تیر ۱۳۹۲ تا کنون)

   

 

·        رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

مهدی محقق (از آغاز تا خرداد ۱۳۸۹)

محمدجواد ادبی (خرداد ۱۳۸۹ تا بهمن ۱۳۹۲)

مهدی محقق (بهمن ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۶)

حسن بلخاری (فروردین ۱۳۹۶ تا کنون)

    

·        استاندار همدان

علی‌اصغر زبردست (از آغاز تا دی ۱۳۸۴)

بهروز مرادی (دی ۱۳۸۴ تا بهمن ۱۳۸۸)

کرم‌رضا پیریایی (اسفند ۱۳۸۸ تا تیر ۱۳۹۱(

علی‌محمد آزاد (مرداد ۱۳۹۱ تا مرداد ۱۳۹۲)

محمدناصر نیکبخت (آبان ۱۳۹۲ تا آبان ۱۳۹۷)

سیدسعید شاهرخی (آبان ۱۳۹۷ تا کنون)

    

·       سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان علمی فرهنگی ملل متحد

 احمد جلالی(از آغاز تا زمستان ۱۳۸۵)

 محمدرضا مجیدی(زمستان ۱۳۸۵ تا زمستان ۱۳۹۲)

 احمد جلالی(زمستان ۱۳۹۲ تا کنون)

   

·        وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

حسین مرعشی (از آغاز تا تیر ۱۳۸۴)

اسفندیار رحیم‌مشائی (تیر ۱۳۸۴ تا تیر ۱۳۸۸)

حمید بقایی (تیر ۱۳۸۸ تا اردیبهشت ۱۳۹۰)

روح‌الله احمدزاده کرمانی (اردیبهشت ۱۳۹۰ تا دی ۱۳۹۰)

) سیدحسن موسویدی ۱۳۹۰ تا آذر ۱۳۹۱)

 ملک‌زاده محمدشریف (آذر ۱۳۹۱ تا مرداد ۱۳۹۲)

محمدعلی نجفی (مرداد ۱۳۹۲ تا بهمن ۱۳۹۲)

مسعود سلطانی‌فر (بهمن ۱۳۹۲ تا آبان ۱۳۹۵)

زهرا احمدی‌پور (بهمن ۱۳۹۵ تا مرداد ۱۳۹۶)

علی‌اصغر مونسان (مرداد ۱۳۹۶ تا کنون)

   

     

·        رئیس بنیاد - دبیر هیئت امناء

یوسف شاه‌حسینی (از آغاز تا ۱۳۹۰)

غیاث‌الدین طه‌محمدی (۱۳۹۰ تا کنون)

 


 اعضای حقیقی

·        از آغاز تا بهمن ۱۳۸۸

علی‌اکبر ولایتی

سیدعبداله انوار

علی شیخ‌الاسلامی

 

·        بهمن ۱۳۸۸ تا ۱۳۸۹

علی‌اکبر ولایتی

غلامرضا اعوانی

غیاث‌الدین طه‌محمدی


  ·        ۱۳۹۰ تا کنون

علی‌اکبر ولایتی

غلامرضا اعوانی

یوسف شاه‌حسینی

 

 


 

 

همدان - بنای آرامگاه بوعلی‌سینا - ساختمان اداری بنیاد بوعلی‌سینا

 ۹۸۸۱۳۸۲۶۳۲۵۰+ -  ۹۸۸۱۳۸۲۷۵۰۶۲+

info@buali.ir

برای دریافت پیامک‌های بهداشتی در زمینه طب سینوی، کلمه طب را به شماره ۳۰۰۰۱۸۱۹ ارسال کنید