اعضای حقوقی

 

·        دکتر محمدمهدی اسماعیلی (وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی - رئیس هیئت امناء)

·        دکتر رضا داوری‌اردکانی (رئیس فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران)

·        دکتر سیدعلیرضا مرندی (رئیس فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران)

 ·        آقای محمدمهدی ایمانی‌پور (رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی)

·        دکتر محمدحسین رجبی‌دوانی (رئیس بنیاد ایران شناسی)

·        دکتر حسن بلخاری (رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی)

·        دکتر علیرضا قاسمی‌فرزاد (استاندار همدان)

·        دکتر احمد پاکت‌چی (سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان علمی فرهنگی ملل متحد)

·        مهندس سیدعزت‌الله ضرغامی (وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری)

·        آیت‌الله غیاث‌الدین طه‌محمدی (رئیس بنیاد - دبیر هیئت امناء)

 

اعضای حقیقی

·        دکتر علی‌اکبر ولایتی

·        دکتر غلامرضا اعوانی

·        دکتر یوسف شاه‌حسینی

 

 

 

اعضای پیشین

 

 

همدان - بنای آرامگاه بوعلی‌سینا - ساختمان اداری بنیاد بوعلی‌سینا

 ۹۸۸۱۳۸۲۶۳۲۵۰+ -  ۹۸۸۱۳۸۲۷۵۰۶۲+

info@buali.ir

برای دریافت پیامک‌های بهداشتی در زمینه طب سینوی، کلمه طب را به شماره ۳۰۰۰۱۸۱۹ ارسال کنید