نشست سالانه هیئت امنای بنیاد بوعلی‌سینا- ۱۳ تیرماه ۱۴۰۰

دکتر سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس هیئت امنا- مهندس سیدسعید شاهرخی؛‌ استاندار همدان

دکتر سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس هیئت امنا- مهندس سیدسعید شاهرخی؛‌ استاندار همدان

دکتر سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس هیئت امنا

دکتر سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس هیئت امنا

نشست سالانه هیئت امنای بنیاد بوعلی‌سینا

نشست سالانه هیئت امنای بنیاد بوعلی‌سینا

نشست سالانه هیئت امنای بنیاد بوعلی‌سینا

نشست سالانه هیئت امنای بنیاد بوعلی‌سینا

دکتر محمدحسین نیکنام؛ نماینده فرهنگستان علوم پزشکی

دکتر محمدحسین نیکنام؛ نماینده فرهنگستان علوم پزشکی

دکتر رسول جعفریان؛ نماینده فرهنگستان علوم

دکتر رسول جعفریان؛ نماینده فرهنگستان علوم

توکل دارائی؛ رئیس روابط عمومی و امور بین‌الملل بنیاد بوعلی‌سینا

توکل دارائی؛ رئیس روابط عمومی و امور بین‌الملل بنیاد بوعلی‌سینا

دکتر غلامرضا اعوانی؛ عضو حقیقی هیئت امنای بنیاد بوعلی‌سینا

دکتر غلامرضا اعوانی؛ عضو حقیقی هیئت امنای بنیاد بوعلی‌سینا

دکتر محسن جوادی؛ معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

دکتر محسن جوادی؛ معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

دکتر سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس هیئت امنا

دکتر سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس هیئت امنا

دکتر سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس هیئت امنا

دکتر سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس هیئت امنا

دکتر احمد کارگر، نماینده میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی- دکتر محمد بهرام‌زاده؛ نماینده بنیاد ایرانشناسی

دکتر احمد کارگر، نماینده میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی- دکتر محمد بهرام‌زاده؛ نماینده بنیاد ایرانشناسی

دکتر حسن بلخاری- رئیس آثار انجمن و مفاخر فرهنگی

دکتر حسن بلخاری- رئیس آثار انجمن و مفاخر فرهنگی

تندیسِ خردمندیِ "حکمتانه"

تندیسِ خردمندیِ "حکمتانه"

تندیسِ خردمندیِ "حکمتانه"

تندیسِ خردمندیِ "حکمتانه"

دکتر سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس هیئت امنا- دکتر غلامرضا اعوانی

دکتر سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس هیئت امنا- دکتر غلامرضا اعوانی

دکتر سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس هیئت امنا

دکتر سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس هیئت امنا

رونمایی از سه کتاب انتشارات بنیاد بوعلی‌سینا

رونمایی از سه کتاب انتشارات بنیاد بوعلی‌سینا

تصحیح کتاب دوم القانون فی الطب؛ توسط دکتر نجفقلی حبیبی/ برگردان و شرح حساب از ریاضیات شفا؛ توسط استاد سیدعبدالله انوار/ مجموعه مقالات تفسیری و انتقادی ابن‌سینا (با همکاری نشر ترجمان علوم انسانی)
رونمایی از سه کتاب انتشارات بنیاد بوعلی‌سینا

رونمایی از سه کتاب انتشارات بنیاد بوعلی‌سینا

تصحیح کتاب دوم القانون فی الطب؛ توسط دکتر نجفقلی حبیبی/ برگردان و شرح حساب از ریاضیات شفا؛ توسط استاد سیدعبدالله انوار/ مجموعه مقالات تفسیری و انتقادی ابن‌سینا (با همکاری نشر ترجمان علوم انسانی)
نشست سالانه هیئت امنای بنیاد بوعلی‌سینا

نشست سالانه هیئت امنای بنیاد بوعلی‌سینا


برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.

همدان - بنای آرامگاه بوعلی‌سینا - ساختمان اداری بنیاد بوعلی‌سینا

 ۹۸۸۱۳۸۲۶۳۲۵۰+ -  ۹۸۸۱۳۸۲۷۵۰۶۲+

info@buali.ir

برای دریافت پیامک‌های بهداشتی در زمینه طب سینوی، کلمه طب را به شماره ۳۰۰۰۱۸۱۹ ارسال کنید