ادای احترام به شیخ‌الرئیس بوعلی‌سینا - یکم شهریورماه ۱۴۰۱

عکاس: پوریا پاکیزه
آرامگاه شیخ‌الرئیس بوعلی‌سینا

آرامگاه شیخ‌الرئیس بوعلی‌سینا

آرامگاه شیخ‌الرئیس بوعلی‌سینا

آرامگاه شیخ‌الرئیس بوعلی‌سینا

آیت‌الله غیاث‌الدین طه‌محمدی - رئیس بنیاد بوعلی‌سینا

آیت‌الله غیاث‌الدین طه‌محمدی - رئیس بنیاد بوعلی‌سینا

حیاط آرامگاه بوعلی‌سینا

حیاط آرامگاه بوعلی‌سینا

دکتر علیرضا قاسمی‌فرزاد (استاندار همدان و عضو هیئت امنای بنیاد بوعلی‌سینا)

دکتر علیرضا قاسمی‌فرزاد (استاندار همدان و عضو هیئت امنای بنیاد بوعلی‌سینا)

حیاط آرامگاه بوعلی‌سینا

حیاط آرامگاه بوعلی‌سینا

سرود جمهوری اسلامی ایران

سرود جمهوری اسلامی ایران

حیاط آرامگاه بوعلی‌سینا

حیاط آرامگاه بوعلی‌سینا

حیاط آرامگاه بوعلی‌سینا

حیاط آرامگاه بوعلی‌سینا

مقبره شیخ‌الرئیس بوعلی‌سینا

مقبره شیخ‌الرئیس بوعلی‌سینا

مقبره شیخ‌الرئیس بوعلی‌سینا

مقبره شیخ‌الرئیس بوعلی‌سینا

گفت‌وگوی تلویزیونی با دکتر علیرضا قاسمی‌فرزاد (استاندار همدان و عضو هیئت امنای بنیاد بوعلی‌سینا)

گفت‌وگوی تلویزیونی با دکتر علیرضا قاسمی‌فرزاد (استاندار همدان و عضو هیئت امنای بنیاد بوعلی‌سینا)

حاشیه مراسم سوگند پزشکی

حاشیه مراسم سوگند پزشکی

حاشیه مراسم سوگند پزشکی

حاشیه مراسم سوگند پزشکی

مراسم سوگند پزشکی

مراسم سوگند پزشکی

مراسم سوگند پزشکی

مراسم سوگند پزشکی

مراسم سوگند پزشکی

مراسم سوگند پزشکی

رونمایی از تصویر بوعلی‌سینا

رونمایی از تصویر بوعلی‌سینا

رونمایی از تصویر بوعلی‌سینا

رونمایی از تصویر بوعلی‌سینا

ادای احترام مقامات استانی به مقام شیخ‌الرئیس بوعلی‌سینا

ادای احترام مقامات استانی به مقام شیخ‌الرئیس بوعلی‌سینا


برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.

همدان - بنای آرامگاه بوعلی‌سینا - ساختمان اداری بنیاد بوعلی‌سینا

 ۹۸۸۱۳۸۲۶۳۲۵۰+ -  ۹۸۸۱۳۸۲۷۵۰۶۲+

info@buali.ir

برای دریافت پیامک‌های بهداشتی در زمینه طب سینوی، کلمه طب را به شماره ۳۰۰۰۱۸۱۹ ارسال کنید