همایش حکیم هزاره‌ها - یکم شهریورماه ۱۴۰۱ - تالار فجر - ساعت ۹ تا ۱۳

عکاس: پوریا پاکیزه - محمدامین نجفی
آیت‌الله غیاث‌الدین طه‌محمدی - رئیس بنیاد بوعلی‌سینا

آیت‌الله غیاث‌الدین طه‌محمدی - رئیس بنیاد بوعلی‌سینا

دکتر حسن بلخاری (رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و عضو هیئت امنای بنیاد بوعلی‌سینا) - دکتر نجفقلی حبیبی (مصحح کتاب القانون و عضو شورای علمی بنیادبوعلی‌سینا) - دکتر قاسم پورحسن (استاد دانشگاه علامه طباطبایی)

دکتر حسن بلخاری (رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و عضو هیئت امنای بنیاد بوعلی‌سینا) - دکتر نجفقلی حبیبی (مصحح کتاب القانون و عضو شورای علمی بنیادبوعلی‌سینا) - دکتر قاسم پورحسن (استاد دانشگاه علامه طباطبایی)

سرود جمهوری اسلامی ایران

سرود جمهوری اسلامی ایران

افتتاحیه همایش حکیم هزاره‌ها

افتتاحیه همایش حکیم هزاره‌ها

آیت‌الله غیاث‌الدین طه‌محمدی - رئیس بنیاد بوعلی‌سینا: خیر مقدم به مهمانان و سخنرانی درباره رساله عهد ابن‌سینا

آیت‌الله غیاث‌الدین طه‌محمدی - رئیس بنیاد بوعلی‌سینا: خیر مقدم به مهمانان و سخنرانی درباره رساله عهد ابن‌سینا

آیت‌الله غیاث‌الدین طه‌محمدی - رئیس بنیاد بوعلی‌سینا: خیر مقدم به مهمانان و سخنرانی درباره رساله عهد ابن‌سینا

آیت‌الله غیاث‌الدین طه‌محمدی - رئیس بنیاد بوعلی‌سینا: خیر مقدم به مهمانان و سخنرانی درباره رساله عهد ابن‌سینا

دکتر حسن بلخاری - سخنرانی درباره: اگر الانصاف نمی‌سوخت!

دکتر حسن بلخاری - سخنرانی درباره: اگر الانصاف نمی‌سوخت!

همایش حکیم هزاره‌ها - یکم شهریورماه ۱۴۰۱

همایش حکیم هزاره‌ها - یکم شهریورماه ۱۴۰۱

دکتر حسن بلخاری - سخنرانی درباره: اگر الانصاف نمی‌سوخت!

دکتر حسن بلخاری - سخنرانی درباره: اگر الانصاف نمی‌سوخت!

دکتر نجفقلی حبیبی - موضوع سخنرانی: تصحیح کتاب سوم القانون

دکتر نجفقلی حبیبی - موضوع سخنرانی: تصحیح کتاب سوم القانون

دکتر نجفقلی حبیبی - موضوع سخنرانی: تصحیح کتاب سوم القانون

دکتر نجفقلی حبیبی - موضوع سخنرانی: تصحیح کتاب سوم القانون

دکتر قاسم پورحسن - موضوع سخنرانی: ابن‌سینا و خرد ایرانی

دکتر قاسم پورحسن - موضوع سخنرانی: ابن‌سینا و خرد ایرانی

دکتر قاسم پورحسن - موضوع سخنرانی: ابن‌سینا و خرد ایرانی

دکتر قاسم پورحسن - موضوع سخنرانی: ابن‌سینا و خرد ایرانی

دکتر کاوه خورابه - موضوع سخنرانی: تأثیر ابن‌سینا بر تاریخ موسیقی ایران

دکتر کاوه خورابه - موضوع سخنرانی: تأثیر ابن‌سینا بر تاریخ موسیقی ایران

دکتر کاوه خورابه - موضوع سخنرانی: تأثیر ابن‌سینا بر تاریخ موسیقی ایران

دکتر کاوه خورابه - موضوع سخنرانی: تأثیر ابن‌سینا بر تاریخ موسیقی ایران

همایش حکیم هزاره‌ها - یکم شهریورماه ۱۴۰۱

همایش حکیم هزاره‌ها - یکم شهریورماه ۱۴۰۱

دکتر اکبر عروتی‌موفق - موضوع سخنرانی: بررسی فلسفی عرفانی رساله‌الطیر ابن‌سینا

دکتر اکبر عروتی‌موفق - موضوع سخنرانی: بررسی فلسفی عرفانی رساله‌الطیر ابن‌سینا

همایش حکیم هزاره‌ها - یکم شهریورماه ۱۴۰۱

همایش حکیم هزاره‌ها - یکم شهریورماه ۱۴۰۱

دکتر حسین شمس - موضوع سخنرانی: نوآوری‌های بوعلی‌سینا در براهین اثبات وجود خدا

دکتر حسین شمس - موضوع سخنرانی: نوآوری‌های بوعلی‌سینا در براهین اثبات وجود خدا

دکتر حسین شمس - موضوع سخنرانی: نوآوری‌های بوعلی‌سینا در براهین اثبات وجود خدا

دکتر حسین شمس - موضوع سخنرانی: نوآوری‌های بوعلی‌سینا در براهین اثبات وجود خدا


برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.

همدان - بنای آرامگاه بوعلی‌سینا - ساختمان اداری بنیاد بوعلی‌سینا

 ۹۸۸۱۳۸۲۶۳۲۵۰+ -  ۹۸۸۱۳۸۲۷۵۰۶۲+

info@buali.ir

برای دریافت پیامک‌های بهداشتی در زمینه طب سینوی، کلمه طب را به شماره ۳۰۰۰۱۸۱۹ ارسال کنید