آیین ادای احترام به مقام بوعلی‌سینا و رونمایی از کتاب القانون تصحیح دکتر نجفقلی حبیبی - سوم شهریورماه ۱۳۹۷

دکتر حبیب‌الله موسوی‌بهار - رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان

دکتر حبیب‌الله موسوی‌بهار - رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان

شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۷
مهندس نیکبخت - استاندار همدان و عضو هیئت امنای بنیاد بوعلی‌سینا

مهندس نیکبخت - استاندار همدان و عضو هیئت امنای بنیاد بوعلی‌سینا

شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۷
دکتر حسن بلخاری - رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و عضو هیئت امنای بنیاد بوعلی‌سینا

دکتر حسن بلخاری - رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و عضو هیئت امنای بنیاد بوعلی‌سینا

شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۷
رونمایی از کتاب اول قانون - تصحیح دکتر نجفقلی حبیبی، عضو شورای علمی بنیاد بوعلی‌سینا

رونمایی از کتاب اول قانون - تصحیح دکتر نجفقلی حبیبی، عضو شورای علمی بنیاد بوعلی‌سینا

شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۷
رونمایی از کتاب اول قانون - تصحیح دکتر نجفقلی حبیبی، عضو شورای علمی بنیاد بوعلی‌سینا

رونمایی از کتاب اول قانون - تصحیح دکتر نجفقلی حبیبی، عضو شورای علمی بنیاد بوعلی‌سینا

شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۷
مراسم سوگند دانشجویان پزشکی فارغ‌التحصیل بر بام آرامگاه ابن‌سینا

مراسم سوگند دانشجویان پزشکی فارغ‌التحصیل بر بام آرامگاه ابن‌سینا

شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۷
حاشیه مراسم سوگند پزشکی - بام آرامگاه ابن‌سینا

حاشیه مراسم سوگند پزشکی - بام آرامگاه ابن‌سینا

شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۷
حاشیه مراسم سوگند پزشکی - بام آرامگاه ابن‌سینا

حاشیه مراسم سوگند پزشکی - بام آرامگاه ابن‌سینا

شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۷
حاشیه مراسم سوگند پزشکی - بام آرامگاه ابن‌سینا

حاشیه مراسم سوگند پزشکی - بام آرامگاه ابن‌سینا

شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۷
اهدای گل به مزار ابن‌سینای بزرگ

اهدای گل به مزار ابن‌سینای بزرگ

شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۷

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.

همدان - بنای آرامگاه بوعلی‌سینا - ساختمان اداری بنیاد بوعلی‌سینا

 ۹۸۸۱۳۸۲۶۳۲۵۰+ -  ۹۸۸۱۳۸۲۷۵۰۶۲+

info@buali.ir