آیین ادای احترام به مقام بوعلی‌سینا و رونمایی از کتاب القانون تصحیح دکتر نجفقلی حبیبی - سوم شهریورماه ۱۳۹۷

دکتر حبیب‌الله موسوی‌بهار - رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان

دکتر حبیب‌الله موسوی‌بهار - رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان

مهندس نیکبخت - استاندار همدان و عضو هیئت امنای بنیاد بوعلی‌سینا

مهندس نیکبخت - استاندار همدان و عضو هیئت امنای بنیاد بوعلی‌سینا

دکتر حسن بلخاری - رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و عضو هیئت امنای بنیاد بوعلی‌سینا

دکتر حسن بلخاری - رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و عضو هیئت امنای بنیاد بوعلی‌سینا

رونمایی از کتاب اول قانون - تصحیح دکتر نجفقلی حبیبی، عضو شورای علمی بنیاد بوعلی‌سینا

رونمایی از کتاب اول قانون - تصحیح دکتر نجفقلی حبیبی، عضو شورای علمی بنیاد بوعلی‌سینا

رونمایی از کتاب اول قانون - تصحیح دکتر نجفقلی حبیبی، عضو شورای علمی بنیاد بوعلی‌سینا

رونمایی از کتاب اول قانون - تصحیح دکتر نجفقلی حبیبی، عضو شورای علمی بنیاد بوعلی‌سینا

مراسم سوگند دانشجویان پزشکی فارغ‌التحصیل بر بام آرامگاه ابن‌سینا

مراسم سوگند دانشجویان پزشکی فارغ‌التحصیل بر بام آرامگاه ابن‌سینا

حاشیه مراسم سوگند پزشکی - بام آرامگاه ابن‌سینا

حاشیه مراسم سوگند پزشکی - بام آرامگاه ابن‌سینا

حاشیه مراسم سوگند پزشکی - بام آرامگاه ابن‌سینا

حاشیه مراسم سوگند پزشکی - بام آرامگاه ابن‌سینا

حاشیه مراسم سوگند پزشکی - بام آرامگاه ابن‌سینا

حاشیه مراسم سوگند پزشکی - بام آرامگاه ابن‌سینا

اهدای گل به مزار ابن‌سینای بزرگ

اهدای گل به مزار ابن‌سینای بزرگ

ادای احترام و قرائت فاتحه بر مزار ابن‌سینای حکیم

ادای احترام و قرائت فاتحه بر مزار ابن‌سینای حکیم

اهدای گل - فارغ‌التحصیلان پزشکی

اهدای گل - فارغ‌التحصیلان پزشکی

مزار ابن‌سینا

مزار ابن‌سینا


برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.

همدان - بنای آرامگاه بوعلی‌سینا - ساختمان اداری بنیاد بوعلی‌سینا

 ۹۸۸۱۳۸۲۶۳۲۵۰+ -  ۹۸۸۱۳۸۲۷۵۰۶۲+

info@buali.ir

برای دریافت پیامک‌های بهداشتی در زمینه طب سینوی، کلمه طب را به شماره ۳۰۰۰۱۸۱۹ ارسال کنید