گرامیداشت روز ابن‌سینا- عکس: عبدالرحمن رأفتی

عکاس: ۱ شهریور ۱۳۹۶
مزار شیخ‌الرئیس بوعلی‌سینا - ۱ شهریور ۱۳۹۶

مزار شیخ‌الرئیس بوعلی‌سینا - ۱ شهریور ۱۳۹۶

سخنرانی آیت‌الله طه‌محمدی رئیس بنیاد بوعلی‌سینا

سخنرانی آیت‌الله طه‌محمدی رئیس بنیاد بوعلی‌سینا

سخنرانی دکتر نجفقلی حبیبی؛ مصحح قانون ابن‌سینا

سخنرانی دکتر نجفقلی حبیبی؛ مصحح قانون ابن‌سینا

ادای احترام به مقام شیخ‌الرئیس بوعلی‌سینا

ادای احترام به مقام شیخ‌الرئیس بوعلی‌سینا

رونمایی از تمبر یادبود بوعلی‌سینا

رونمایی از تمبر یادبود بوعلی‌سینا

سوگند پزشکی دانش‌آموختگان پزشکی

سوگند پزشکی دانش‌آموختگان پزشکی

سخنرانی دکتر موسوی‌بهار رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان

سخنرانی دکتر موسوی‌بهار رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان

سخنرانی مهندس نیکبخت استاندار همدان

سخنرانی مهندس نیکبخت استاندار همدان

ادای احترام دانش‌آموختگان پزشکی به مقام شیخ‌الرئیس

ادای احترام دانش‌آموختگان پزشکی به مقام شیخ‌الرئیس

سوگند پزشکی دانش‌آموختگان پزشکی

سوگند پزشکی دانش‌آموختگان پزشکی


برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.

همدان - بنای آرامگاه بوعلی‌سینا - ساختمان اداری بنیاد بوعلی‌سینا

 ۹۸۸۱۳۸۲۶۳۲۵۰+ -  ۹۸۸۱۳۸۲۷۵۰۶۲+

info@buali.ir

برای دریافت پیامک‌های بهداشتی در زمینه طب سینوی، کلمه طب را به شماره ۳۰۰۰۱۸۱۹ ارسال کنید