-          ؛ "الثابت من مؤلفات ابن‌سینا"

·         رئیس التحریر؛ "ابن‌سینا"

·         آلونسو، آلونسو؛ "ابن‌سینا و آثاره الأولی فی العالم اللاتینی"

·         البحره، نصرالدین؛ "ابن‌سینا المفکر الموسوعی... الرائد"

·         بیومی مدکور، ابراهیم ؛ "ابن‌سینا بین المشرق و مغرب"

·         جحا، فرید؛ "تحقیق سیرة ابن‌سینا و نشرها"

·         الجسمانی، عبدعلی؛ "ابن‌سینا عالم ابدع فی فهم خوارق النفس"

·         جواد، مصطفی؛ "عصر ابن‌سینا الثقافی"

·         چوبین، حسین؛ "ابن‌سینا اعجوبة القرن‌ الرابع"

·         دانش‌پژوه، محمد‌تقی؛ "تصحیح رسالة بعض الافاضل الی علماء مدینة‌السلام فی مقولات الشیخ قدس‌سره (۱)"

·         زاید، سعید؛ "ابن‌سینا و عصره وصلته بالعلماء (۱)"

·         زاید، سعید؛ "ابن‌سینا و عصره وصلته بالعلماء (۲)"

·         زاید، سعید؛ "ابن‌سینا و عصره وصلته بالعلماء (۳)"

·         زکار، سهیل؛ "عصر ابن‌سینا السیاسی"

·         سامی بیومی، عبدالحمید "الفیلسوف ابن سینا"

·         الطباطبایی، السیدابوالفضل؛ "الشیخ الرئیس ابن‌سینا (۱)"

·         الطباطبایی، السیدابوالفضل؛ "الشیخ الرئیس ابن‌سینا (۲)"

·         الطباطبایی، السیدابوالفضل؛ "الشیخ الرئیس ابن‌سینا (۳)"

·         عبدالغنی حسن، محمد؛ "ملوک و امراء فی حیاة الرئیس ابن‌سینا"

·         عبید، فاروق؛ "ابن‌سینا: انه من اشهر مشاهیرالعلماء العالمیین، سارطون"

·         علی، زکی؛ "ابن‌سینا؛ بمناسبه انقضا تسع مائة سنة علی وفاه"

·         قدری طوقان، حافظ؛ "ابن‌سینا"

·         مؤدب‌زاده، منوشر؛ "ابن‌سینا (۱)"

·         مؤدب‌زاده، منوشر؛ "ابن‌سینا (۲)"

·         نعمان نجماتوفیتش، نجماتوف؛ "عصر ابن‌سینا الاقتصادی"

·         یوسف موسی، محمد؛ "ابن‌سینا ومشکلات العصر الحاضر (۱)"

·         یوسف موسی، محمد؛ "ابن‌سینا ومشکلات العصر الحاضر (۲)"

·         یوسف موسی، محمد؛ "ابن‌سینا ومشکلات العصر الحاضر (۳)"

 

 

 

همدان - بنای آرامگاه بوعلی‌سینا - ساختمان اداری بنیاد بوعلی‌سینا

 ۹۸۸۱۳۸۲۶۳۲۵۰+ -  ۹۸۸۱۳۸۲۷۵۰۶۲+

info@buali.ir

برای دریافت پیامک‌های بهداشتی در زمینه طب سینوی، کلمه طب را به شماره ۳۰۰۰۱۸۱۹ ارسال کنید