·         علاءالدین، ماجد؛ "1000 عام علی میلاد ابی‌علی‌ابن‌سینا"

·         نشاوی، نسیب؛ "اسبوع العلم العشرون بدمشق 1980م و کتاب ابن‌سینا"

همدان - بنای آرامگاه بوعلی‌سینا - ساختمان اداری بنیاد بوعلی‌سینا

 ۹۸۸۱۳۸۲۶۳۲۵۰+ -  ۹۸۸۱۳۸۲۷۵۰۶۲+

info@buali.ir

برای دریافت پیامک‌های بهداشتی در زمینه طب سینوی، کلمه طب را به شماره ۳۰۰۰۱۸۱۹ ارسال کنید