·         آبوسوآن، کامیل؛ ترجمه روشن ضمیر؛ "ابن سینا بزرگترین حکیم ایرانی"

·         اقبال، عباس؛ "سرگذشت یک نسخه خطی از قانون ابن‌سینا"

·         تاج‌بخش، حسن؛ "پیشتازی ایرانیان در شناخت بیماری‌های مسری (بررسی تطبیقی نظریه‌های رازی، ابن‌سینا و دیگر دانشمندان ایرانی)"

·         جمال‌زاده، سیدمحمدعلی؛ "مردی که "قانون" ابن‌سینا را سوزانید (قسمت اول)"

·         جمال‌زاده، سیدمحمدعلی؛ "مردی که "قانون" ابن‌سینا را سوزانید (قسمت دوم)"

·         حاتمی، حسین؛ "تدوین کتاب الکترونیک فارسی، عربی و انگلیسی قانون در طب ابن‌سینا و تولید ابزار پژوهشی" - (مقاله برگزیده جشنواره حکمت سینوی)

·         سعیدی، فرخ؛ "بحثی درباره ترجمه کتاب قانون ابن‌سینا"

·         صالح، جهاندار؛ "رابطه قانون ابن‌سینا با نظریات جدید پزشکی"

·         صفا، ذبیح‌الله؛ "ابن‌سینا و افسانه‌های عامیانه(۲)" 

·         صفا، ذبیح‌الله؛ "ابن‌سینا و افسانه‌های عامیانه(۳)" 

·         فروغی، محمدعلی؛ "ویژه ابن‌سینا: بزرگ‌ترین حکما و اطبای ایران"

·         مصطفوی کاشانی، سیدجلال؛ "پزشکی از قانون ابن‌سینا تاکنون"

·         میرعلی‌نقی، سیدعلیرضا ؛ "موسیقی در رساله علم‌النبض" - (در چهارمین کنگره کاربرد موسیقی در سلامت جسم و روان تالار اندیشه)

·         نجم‌آبادی، محمود؛ "ابن‌سینا از جنبه دانش پزشکی"

·         نجم‌آبادی، محمود؛ "ابن‌سینا از جنبه دانش پزشکی: عقاید معتبر شیخ از نظر درمانی، بهداشت، ورزش و پاره‌ای از اعمال جراحی"

·         نجم‌آبادی، محمود؛ "ابن‌سینا، درمان‌ها و افسانه‌های طبی منسوب به ابن‌سینا"

·         نجم‌آبادی، محمود؛ "ابن‌سینا مردی برتر از عصر خویش"

·         نجم‌آبادی، محمود؛ "ابن‌سینا، مردی برتر از عصر خویش، بوعلی و واژه‌های فارسی"

·         نجم‌آبادی، محمود؛ "ابن‌سینا، مردی برتر از عصر خویش، دانش شیخ در علوم پزشکی، شیمی و داروسازی"

·         نجم‌آبادی، محمود؛ "ابن‌سینا نابغه جهان پزشکی، مردی برتر از عصر خویش"

·         نجم‌آبادی، محمود؛ "ابن‌سینا نابغه جهان پزشکی، مردی برتر از عصر خویش، شرح زندگی شیخ در گرگان و ری تا پایان عمر (۲)"

·         نجم‌آبادی، محمود؛ "ابن‌سینا نابغه جهان پزشکی (۵)، ارجوزه‌های ابن‌سینا"

·         نجم‌آبادی، محمود؛ "مؤلفات و مصنفات طبی ابن‌سینا"

·         نجم‌آبادی، محمود؛ "ابن‌سینا، دنباله مؤلفات و مصنفات طبی ابن‌سینا"

·         نجم‌آبادی، محمود؛ "دانش پزشکی شیخ و وسعت نظر وی درباره خواص گیاهان‌داروئی"

·         نجم‌آبادی، محمود؛ "قانون ابن‌سینا و شاهکار بزرگ طبی او"

·         نجم‌آبادی، محمود؛ "مقام ابن‌سینا در تاریخ پزشکی"

·         نجم‌آبادی، محمود؛ "وسعت نظر علمی بوعلی درباره خواص گیاهان دارویی"

·         نوروزی، ساسان؛ "مردی برتر از عصر خویش (ابن‌سینا نابغه جهان پزشکی)"

·         وهاب‌زاده، جواد؛ "ابن‌سینا پیشگام طبیبان و سیاست پیشه"

 

همدان - بنای آرامگاه بوعلی‌سینا - ساختمان اداری بنیاد بوعلی‌سینا

 ۹۸۸۱۳۸۲۶۳۲۵۰+ -  ۹۸۸۱۳۸۲۷۵۰۶۲+

info@buali.ir

برای دریافت پیامک‌های بهداشتی در زمینه طب سینوی، کلمه طب را به شماره ۳۰۰۰۱۸۱۹ ارسال کنید