-          ؛ "کلان‌طرح تحقیق و تصحیح انتقادی مجموعه آثار فلسفی و حکمی ابن‌سینا"

-          ؛ "مدعوین جشن هزاره ابن‌سینا"

-          ؛ "هزاره ابن‌سینا"

·         تکمیل‌همایون، ناصر؛ "جشن هزاره ابن‌سینا و کوشش‌های علمی و فرهنگی دکترغلام‌حسین صدیقی"

·         صدری‌افشار، غلام‌حسین؛ "بزرگداشت هزاره ابن‌سینا "

·         نجم‌آبادی، محمود؛ "هزاره ابن‌سینا؛ یادگارهایی از مستشرقین شرکت‌کننده در جشن شیخ"

·         نجم‌آبادی، محمود؛ "هزاره شیخ؛ آثار چاپ شده از ابن‌سینا"

·         نجم‌آبادی، محمود؛ "هزاره ابن‌سینا؛ آخرین قسمت"

 

 

 

 

همدان - بنای آرامگاه بوعلی‌سینا - ساختمان اداری بنیاد بوعلی‌سینا

 ۹۸۸۱۳۸۲۶۳۲۵۰+ -  ۹۸۸۱۳۸۲۷۵۰۶۲+

info@buali.ir

برای دریافت پیامک‌های بهداشتی در زمینه طب سینوی، کلمه طب را به شماره ۳۰۰۰۱۸۱۹ ارسال کنید