سال‌شمار زندگی حکیم ابوعلی‌سینا

 

 

۳۷۰ تولد

 

۳۸۰-۶ - آموختن قرآن و ادبیات، فقه، حساب هندسی، هندسه، منطق و فلسفه.

مطالعه آثار فلسفی.

مطالعه کتاب‌های پزشکی.

 

۸-۳۸۶ - مطالعه مجدد متون فلسفی و منطقی از جمله «ما بعدالطبیعة» ارسطو.

معالجه «نوح بن منصور سامانی» و راهیابی به دربار و کتابخانه.

 

 ۳۸۹ - هجوم ایلک نصربن علی به بخارا و سقوط سامانیان.

 

 ۳۹۲ - مرگ پدر، مهاجرت به گرگانج و اشتغال به کار دیوانی.

 

  ۴۰۲ -۳۹۹ - مهاجرت از گرگانج به گرگان به قصد خدمت در دربار قابوس‌بن وشمگیر.

اقامت در خانه ابومحمد شیرازی و نوشتن کتاب‌های «المبدأ و المعاد»، «الارصاد الکلیة»، کتاب اول «قانون در طب» و «مختصر المجسطی».

 

۴۰۴ - ترک گرگان به قصد ری برای خدمت در دربار ملکه سیده.

اقامت در ری و معالجه «مجد الدوله»، نوشتن کتاب «المعاد».

 

۴۰۵ - حمله شمس‌الدوله به ری.

مهاجرت از ری به همدان و خدمت در دربار شمس‌الدوله.

 

 ۴۰۶-۴۱۲ - همراهی شمس‌الدوله در جنگ با عناز و انتصاب به مقام وزارت.

شورش سپاهیان و برکناری از وزارت و پناه بردی به خانه ابوسعید دخدوک.

پیشنهاد دوباره پست وزارت از سوی شمس‌الدوله.

آغاز نوشتن «شفا».

 

۴۱۴-۴۱۲ - همراهی شمس‌الدوله در نبرد با امیر طارم.

مرگ شمس‌الدوله در اثر بیماری قولنج.

اقامت چند ساله در خانه ابوغالب عطار و نوشتن بقیه «شفا».

دستگیر شدن به اتهام نامه‌نگاری با علاءالدوله و حبس در قلعه فردجان.

نوشتن کتاب‌های «حی‌بن یقظان»، «الهدایات» و «القولنج».

 

۴۱۴-۴۲۱ - آزادی از قلعه فردجان و سکونت در خانه مردی علوی و نوشتن بقیه «الشفا».

مهاجرت به اصفهان.

همکاری با علاءالدوله و نوشتن بخش‌هایی از کتاب «النجاة» در بین راه.

 

 ۴۲۱ - حمله مسعود غزنوی به اصفهان و غارت خانه و کتابخانه ابن‌سینا.

 

 ۴۲۷ - همراهی علاءالدوله در نبرد با تاش‌فراش در ناحیه کرج و ابتلا به بیماری قولنج.

بازگشت به اصفهان.

 

 ۴۲۸ - همراهی علاءالدوله در سفر از اصفهان به همدان.

شدت یافتن بیماری و وفات در آدینه ۶ رمضان ۴۲۸ ه.ق و به خاک سپرده شدن شیخ‌رئیس در آرامگاه ابدی‌اش در جنوب شهر همدان در پای کوه الوند.

 

 


 

-------------------------------------

منبع: یادنامه همایش بین‌المللی بوعلی‌سینا (همدان، شهریور ۱۳۸۳)

همدان - بنای آرامگاه بوعلی‌سینا - ساختمان اداری بنیاد بوعلی‌سینا

 ۹۸۸۱۳۸۲۶۳۲۵۰+ -  ۹۸۸۱۳۸۲۷۵۰۶۲+

info@buali.ir

برای دریافت پیامک‌های بهداشتی در زمینه طب سینوی، کلمه طب را به شماره ۳۰۰۰۱۸۱۹ ارسال کنید