ویژه‌نامه همایش پاسداشت حکیم هزاره و روز همدان - شهریور ۱۳۸۳

ویژه‌نامه حکیم هزاره

 

این اثر ویژه‌نامه همایش پاسداشت حکیم هزاره‌ها و روز همدان است که ۳۱ مرداد تا ۱ شهریور ۱۳۸۳ در همدان برگزار شد.

 

 

فروش ویژه‌نامه 1386

همدان - بنای آرامگاه بوعلی‌سینا - ساختمان اداری بنیاد بوعلی‌سینا

 ۹۸۸۱۳۸۲۶۳۲۵۰+ -  ۹۸۸۱۳۸۲۷۵۰۶۲+

info@buali.ir

برای دریافت پیامک‌های بهداشتی در زمینه طب سینوی، کلمه طب را به شماره ۳۰۰۰۱۸۱۹ ارسال کنید