یادنامه همایش بین‌المللی بوعلی‌سینا همدان - شهریور ۱۳۸۳

 

 این اثر یادنامه گزارشی است از همایش بین‌المللی بوعلی‌سینا که ۱ تا ۳ شهریور ۱۳۸۳ در همدان برگزار شد.

 

 

http://www.buali.ir/buali_content/media/image/2021/07/2712_orig.jpg?t=637621964392873185

همدان - بنای آرامگاه بوعلی‌سینا - ساختمان اداری بنیاد بوعلی‌سینا

 ۹۸۸۱۳۸۲۶۳۲۵۰+ -  ۹۸۸۱۳۸۲۷۵۰۶۲+

info@buali.ir

برای دریافت پیامک‌های بهداشتی در زمینه طب سینوی، کلمه طب را به شماره ۳۰۰۰۱۸۱۹ ارسال کنید