یادنامه همایش بین‌المللی بوعلی‌سینا همدان - شهریور ۱۳۸۳

یادنامه 1383

 

این اثر یادنامه گزارشی است از همایش بین‌المللی بوعلی‌سینا که ۱ تا ۳ شهریور ۱۳۸۳ در همدان برگزار شد.

 

 

فروش یادنامه 1386

همدان - بنای آرامگاه بوعلی‌سینا - ساختمان اداری بنیاد بوعلی‌سینا

 ۹۸۸۱۳۸۲۶۳۲۵۰+ -  ۹۸۸۱۳۸۲۷۵۰۶۲+

info@buali.ir

برای دریافت پیامک‌های بهداشتی در زمینه طب سینوی، کلمه طب را به شماره ۳۰۰۰۱۸۱۹ ارسال کنید