چکیده عقل ناب؛ مقالات و گفتگوهایی درباره ابن‌سینا

 

 http://www.buali.ir/buali_content/media/image/2021/07/2722_orig.jpg?t=637622060221220831

 

در بحشی از مقدمه این کتاب می‌خوانید:

کتاب حاضر حاصل تحقیق، ترجمه و سخن جمعی از علاقمندان به حکیم ابوعلی‌سیناست که با قلم و گفتار خود کوشیده‌اند گوشه‌هایی از زندگی و نکته‌هایی از اندیشه و عقاید او را باز نمایند. گشایش مطالب این کتاب با سخنان شیوای استاد کامران فانی مفتوح شد تا کارنامه‌ای از ابن‌سیناپژوهی ارائه شود و افق‌های این امر برای خوانندگان روشن گردد.

 

در این مجموعه، سه گفتگو با استاد دکتر غلامحسین ابراهیمی‌دینانی، دکتر رضا داوری و دکتر حسین معصومی‌همدانی توسط سرکار خانم منیره پنج تنی و گفتگو با استاد سیحون، توسط آقای توکل دارایی رییس روابط عمومی و امور بین‌الملل بنیاد علمی و فرهنگی بوعلی‌سینا انجام گرفته است.

 

 

همچنین در فهرست این کتاب می‌خوانیم:

 

http://www.buali.ir/buali_content/media/image/2021/07/2724_orig.jpg?t=637622061017476427

 

 

 

 

 

http://www.buali.ir/buali_content/media/image/2021/07/2723_orig.jpg?t=637622062102868639

همدان - بنای آرامگاه بوعلی‌سینا - ساختمان اداری بنیاد بوعلی‌سینا

 ۹۸۸۱۳۸۲۶۳۲۵۰+ -  ۹۸۸۱۳۸۲۷۵۰۶۲+

info@buali.ir

برای دریافت پیامک‌های بهداشتی در زمینه طب سینوی، کلمه طب را به شماره ۳۰۰۰۱۸۱۹ ارسال کنید