مقالات همایش پاسداشت حکیم هزاره‌ها

کتاب بوعلی‌سینا

 

این کتاب مدخل ‌شناسی مربوط به ابن‌سینا از کتاب دایرةالمعارف علوم اسلامی است که به همت بنیاد علمی و فرهنگی بوعلی‌سینا به مناسبت جشنواره حکمت سینوی منتشر شده‌است. این اثر در بردارنده زندگی و سرگذشت ابوعلی‌سینا، نظام فلسفی او، موضوعات مربوط به پزشکی، ریاضیات، نجوم و برخی از علوم طبیعی، موسیقی، ادبیات و زبان‌شناسی و آثار فارسی می باشد.

 

 

فروش کتاب بوعلی

همدان - بنای آرامگاه بوعلی‌سینا - ساختمان اداری بنیاد بوعلی‌سینا

 ۹۸۸۱۳۸۲۶۳۲۵۰+ -  ۹۸۸۱۳۸۲۷۵۰۶۲+

info@buali.ir

برای دریافت پیامک‌های بهداشتی در زمینه طب سینوی، کلمه طب را به شماره ۳۰۰۰۱۸۱۹ ارسال کنید