میر همدان؛ احوال، آثار و آراء سیدعلی همدانی به انضمام پنج رساله وی

میر همدان

 

 

بخشی از مقدمه ناشر

جناب میرسیدعلی همدانی (ره) که هفتصد سال از تولدش گذشته؛ نام و نماد و راه و راهنمایی آشنا در جغرافیای آسیایمیانه، جنوب شرق آسیا، ایران و همدان است. هم نام او در گستره جغرافیایی وسیع بر زبانها جاری است و هم مردهریگ سلوک اثربخش و مجاهدتی که بر جای نهاده، همچنان وحدتبخش، زندگیآفرین و هدایتگر است. ۷۲ سال عمر پر برکت این عارف جهانگرد که به قول خویش سه بار ارض مسکون را طی کرده بود، نمونه کاملی از زمانشناسی، درک شرایط اقلیمی و سیاسی روز و نحوه مواجهه و مراوده با مخاطبان (کافرستان پیشین و نومسلمانان بعدی) و بسیاری از ویژگیهای رهبریِ خردمندانه، فرهمندانه و آگاهیبخش است.حال که سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) به مناسبت هفتصدمین سالگرد تولد "میر همدان"، سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ میلادی (۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ خورشیدی) را برای گرامیداشت مقام معنوی و تأثیرات ماندگار آن دانشمند ایرانی به جهانیان اعلام کرده است؛ مقرر شد که در همدان نیز به عنوان زادگاه آن عزیز، "همایش بینالمللی میرسیدعلی همدانی" با مشارکت دستگاههای اجرایی، علمی و پژوهشی استان همدان و مراکز فرهنگی کشور برگزار شود.کتابی که در پیش رو دارید به خامه مورخ شهیر همدانی، استاد پرویز اذکائی تألیف شده است که به همین مناسبت و به سفارش همایش موصوف در انتشارات بنیاد علمی و فرهنگی بوعلیسینا به زیور چاپ آراسته میشود.

 

 

 

 

 

همدان - بنای آرامگاه بوعلی‌سینا - ساختمان اداری بنیاد بوعلی‌سینا

 ۹۸۸۱۳۸۲۶۳۲۵۰+ -  ۹۸۸۱۳۸۲۷۵۰۶۲+

info@buali.ir

برای دریافت پیامک‌های بهداشتی در زمینه طب سینوی، کلمه طب را به شماره ۳۰۰۰۱۸۱۹ ارسال کنید