آگهی مناقصه

آگهی مناقصه
بنیاد علمی و فرهنگی بوعلی‌سینا در راستای تحقق بخشی اهداف خود درنظر دارد طرح جامع تأمین منابع مخطوط و چاپی بوعلی‌سیناشناسی را به شرح زیر از طریق مجری واجد صلاحیت اجرا نماید:

 

الف – جمع‌آوری آثار قطعی و منسوب بوعلی‌سینا و حواشی، شروح و ترجمه این آثار (مخطوط) از کتابخانه‌ها و موسسات داخلی و خارجی به صورت دیجیتالی (فایل‌‌های JPG یا PDF) و تحویل بر روی CD یا DVD به همراه تهیه شناسنامه کامل نسخه‌شناسی هریک از آنها

ب - گرداوری آثار چاپ شده قدیم و جدید بوعلی‌سیناشناسی به زبان‌های رایج دنیا؛ اعم از کتاب، پایان‌نامه، مقاله، سخنرانی درباره بوعلی‌سینا یا پژوهش‌های مرتبط

ج – چاپ فاکسیمیله (عکس) آثار منتخب مخطوط بوعلی‌سینا

مهلت شرکت در مناقصه: 30/5/89

مدت انجام کار: 18 ماه

برآورد حجم کار:

1-          تأمین تعداد تقریبی 150 هزار فریم از منابع مخطوط داخلی و 50 هزار فریم از منابع مخطوط خارجی

2-          تأمین حدود یک هزار اثر چاپی بوعلی‌سیناشناسی

قیمت پیشنهادی:

1-    پیشنهاد قیمت تأمین هر فریم به تفکیک منابع داخلی و خارجی

2-    پیشنهاد قیمت تأمین هر اثر چاپی بوعلی‌سیناشناسی‌ (منهای قیمت اثر)

توضیحات:

1-    تأمین هریک از منابع مخطوط و آثار چاپی ذکر شده با هماهنگی بنیاد انجام می‌شود.

2-    انتشار نسخ مخطوط منتخب به صورت فاکسیمیله، براساس توافق طرفین صورت می‌گیرد.

مدارک مورد نیاز:

1-    تصویر اساسنامه و آخرین تغییرات مؤسسه

2-    تصویر گواهی صلاحیت مقتضی در انجام موضوع مناقصه از نهادهای ذیربط

3-    ارایه سابقه کار مرتبط با موضوع مناقصه

4-  ارائه 5 درصد قیمت پیشنهادی بند اول مناقصه به صورت ضمانت نامه بانکی در وجه بنیاد علمی و فرهنگی بوعلی‌سینا به عنوان تضمین شرکت در مناقصه

تبصره 1 - پس از تعیین برنده، ضمانت نامه برندگان اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد نزد بنیاد نگهداری می‌شود.

تبصره 2- درصورت انصراف برنده از انعقاد قرارداد، ضمانت مربوط به نفع بنیاد ضبط خواهد شد.

از متقاضیان واجد شرایط طرح فوق درخواست می‌شود قیمت پیشنهادی هریک از موارد مذکور به همراه مدارک خواسته شده حداکثر به مدت 15 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم به این بنیاد اعلام نمایند.

نشانی: همدان - ابتدای خیابان پاستور،‌ جنب فرمانداری، شماره 60، بنیاد علمی و فرهنگی بوعلی‌سینا

صندوق پستی: 1136

تلفن: 8263250 0811

نمابر: 8252599 0811

------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                           نمونه قرارداد:

طرح جامع تأمین منابع مخطوط و چاپی بوعلی‌سیناشناسی

این قرارداد بین بنیاد علمی و فرهنگی بوعلی‌سینا به نمایندگی آقای ................................... به عنوان کارفرما و ............................................ به نمایندگی ........................................ به عنوان مجری، به شرح زیر منعقد می‌گردد.

موضوع و توضیح طرح:

موضوع قرارداد عبارت است از تأمین منابع مخطوط بوعلی‌سینا و چاپی بوعلی‌سینا شناسی به زبان‌های مختلف که در سه شاخه مجزا به صورت‌‌های زیر به بنیاد ارائه می‌شود.

الف- متون تاریخی، آثار منسوب، حواشی و شروح آثار و ترجمه آثار بوعلی‌سینا (مخطوط) به زبان‌های مختلف، به صورت دیجیتالی (فایل‌های JPG یا PDF) جمع‌آوری گشته و بر روی CD یا DVD تحویل بنیاد می‌شود. مجری نسخه‌ها را از ده‌ها کتابخانه داخلی و خارجی جمع‌آوری نموده و به صورت کتابخانه‌ متمرکز در اختیار بنیاد قرار می‌دهد.

1-    نسخه‌یابی محدود به هیچ زبان یا محدوده جغرافیایی نیست و آثار همه کتابخانه‌ها، مدنظر بوده و تهیه می‌شود.

2-    کتاب‌های چاپ سنگی و سربی کهن ملحق به نسخه‌های خطی است و در این طرح جمع‌آوری می‌شوند.

3-  تمامی فریم‌های عکسبرداری شده در 2 نسخه تحویل کارفرما می‌شود. (هرگونه اشکال در فریم‌های ارائه شده که ناشی از قصور مجری باشد تا دو ماه پس از تحویل، قابل عودت و اصلاح می‌باشند).

4-  مراتب مربوط به موضوع قرارداد (دیجیتالی کردن) صرفاً درخصوص آثار مورد تأئید کارفرما صورت می‌گیرد و کارفرما می‌تواند رأساً آثاری را به مجری سفارش دهد.

ب – شناسنامه کامل کتاب‌شناختی و نسخه‌شناسی هریک از آثار مخطوط که به صورت دیجیتالی جمع‌آوری می‌شوند، تدوین شده و در ابتدای هر فایل تحویل بنیاد می‌شود. (باتوجه به اینکه بسیاری از کتابخانه‌ها فهرست تفصیلی قابل اعتمادی‌ ندارند، تهیه اسم فهرست می‌تواند کمک شایانی به استفاده محققان داشته باشد.)

1- کلیه اطلاعات کتابشناختی و نسخه‌شناسی بوعلی‌سینا، شامل تألیفات شروح، حواشی، با استفاده از منابع کتابشناختی و متن خود آثار، فیش‌برداری،‌ تایپ و تصحیح و یکسان سازی و درج در آغاز هر نسخه با شماره ثبت کتابخانه اصلی و سایر مشخصات تفصیلی توسط مجری انجام می‌شود.

2- صورت تألیفی بخشیدن به فیش‌ها و آماده‌نمودن مطالب

3- نهایتاً فایل تقدیمی در فایل مجزای ورد به صورت منظم قرار گرفته و تحویل می‌شود. این فایل، هسته مرکزی برای تهیه کتابشناسی جامع آثار مخطوط ابن‌سیناپژوهی خواهد بود.

ج- نسخه‌های ارزشمند آثار بوعلی‌سینا که واجد مشخصه‌های مهمی به لحاظ قدمت، کتابت، حواشی، تصحیح، و دگر مشخصه‌های دارای اهمیت وافر باشند، از طرف کارفرما انتخاب شده و به طور نفیس توسط مجری به صورت فاکسیمیله چاپ می‌شوند. در این بخش می‌توان از حواشی و شروح مهم و ممتاز کتاب‌های بوعلی‌سینا، خصوصاً آنچه تاکنون چاپ نشده بهره برد و آنها را برای اولین‌بار به صورت فاکسیمیله منتشر نمود.

1- قالب‌ نهایی هر اثر عکسی که به صورت سلسله‌ای متحد و هم‌شکل به چاپ می‌رسند، مشتمل بر موارد زیر خواهد بود:

1-1- مقدمه به دو زبان انگلیسی و فارسی شامل توضیحات کامل کتابشناسی، نسخه‌شناسی، شرح‌حال بوعلی‌سینا، ویژگی خاص نسخ و دیگر مواردی که توضیح آن برای شناساندن اثر مهم یا ضروری است.

2-1- متن اثر به صورت عکسی

3-1- کار گرافیکی بر روی تصاویر و همسان‌سازی آن‌ها

4-1- تهیه چکیده، اصلاح‌نامه، فهارس فنی نظیر فهرست اعلام و مکان‌ها

5-1- مقدمه بنیاد

2- انتخاب آثار به پیشنهاد مجری و تایید کارفرما می‌باشد و به علاوه کارفرما می‌تواند نسخه‌ای را راساً به مجری سفارش دهد.

3- خروجی نهایی بسته به میزان هزینه‌ای که ممکن است برای اثر درنظر گرفته شود، به صورت رنگی یا تک‌رنگ قابل اجرا است.

د- آثار چاپ شده قدیم و جدید مرتبط با بوعلی‌سینا شناسی، اعم از کتاب، پایان نامه،‌ مقاله، سخنرانی درباره بوعلی‌سینا یا پژوهش‌های وابسته به وی، به زبان‌های فارسی،‌ عربی، اردو، آلمانی، انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی، و دیگر زبان‌های رایج دنیا، گردآوری می‌شوند.

1- کتاب‌های نایاب یا کمیاب که امکان تهیه پرینت یا زیراکس آن‌ها باشد، به صورت کپی تهیه شده و سپس صحافی می‌شود.

2- در مواردی که چاپ جدید اثر یافت نشود، آن کتاب به صورت دست دوم تهیه می‌شود.

3- کتاب‌هایی که دو چاپ مختلف دارند و هرچاپ ارزش خاص خود را داراست، هر دو چاپ تهیه می‌شود.

4- برای مدیریت جلوگیری از تکرار در خرید، کتاب‌ها با هماهنگی اولیه مجری و کارفرما خریداری می‌شوند بدین صورت که هریک لیست‌های موردنظر  خود را به طرف خود اعلام می‌نمایند.

5- مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت:

1- مبلغ ...... ریال برای هر فریم مربوط به دیجیتالی کردن نسخه‌های خطی اعم از کتاب و رساله از آثار داخلی (فرمت شده و فرمت نشده) پرداخت می‌شود.

2- مبلغ ...... ریال برای هر فریم مربوط به دیجیتالی کردن نسخه‌های خطی از کتابخانه‌های خارجی پرداخت می‌شود.

1-2- هر فریم غالباً دو صفحه‌ای و در بعضی از موارد تک صفحه‌ای است. مانند مواردی که عکسبرداری از روی نسخه عکس صورت می‌گیرد.

3- مبلغ ...... ریال بابت کتابشناسی هر نسخه خطی اعم از داخلی و خارجی پرداخت می‌شود. مبلغ هر نسخه هنگام ارائه تصاویر همان نسخه در آن مرحله مطابق فاکتور تسویه می‌شود.

4- برای چاپ هر اثر (جلد) کتابشناسی، هزینه‌های آن جداگانه محاسبه و پرداخت می‌شود.

5- هزینه‌های آماده سازی هر کتاب و رساله (کمتر از 400 صفحه) برای فاکسیمیله تا مرحله چاپ که در مشخصات آن در 6 بند توضیح داده شد به طور میانگین ...... ریال می‌باشد. قیمت انتشار هر اثر هنگام چاپ آن پیش‌فاکتور شده و به بنیاد ارایه می‌شود. پس از موافقت بنیاد با هزینه‌های ارسالی، نسبت به چاپ آن اقدام می‌گردد.

6- هزینه تأمین منابع چاپی در حوزه ابن‌سیناپژوهی عبارت است از:

مبلغ پشت جلد + ...... ریال

1-6- کتاب‌هایی که قیمت پشت جلد ندارند و یا قیمت آنها مربوط به سال‌‌های قبل است، قیمت‌ آنها مطابق فاکتور فروش محاسبه و پرداخت می‌شود.

7- هرگونه کسورات قانونی متعلق به این قرارداد برعهده مجری می‌باشد.

8- مبلغ ...... ریال به عنوان تنخواه (پیش‌پرداخت) از طرف کارفرما در قبال اخذ ضمانت‌نامه بانکی مثبته به مجری پرداخت می‌شود.

9- گزارش عملکرد انجام مراحل هریک از موارد قرارداد و اسناد هزینه‌های مربوط، هر دو ماه یک‌بار به کارفرما تحویل و تسویه حساب می‌شود.

10- مجری شماره حساب                     نزد بانک                  شعبه             به نام                                     ، برای واریز مبلغ مربوط معرفی نموده است.

11- مجری ضمانت‌نامه مثبته انجام کار مطابق تعهدات به مبلغ               ریال در اختیار بنیاد قرار می‌دهد و بنیاد پس از تائید نهایی انجام قرارداد به مجری عودت می‌نماید.

مدت قرارداد:

مدت قرارداد از تاریخ ........................... لغایت ................................ می‌باشد و با توافق طرفین این مدت قابل کاهش یا افزایش است.

سایر موارد:

1-  حقوق مادی و معنوی کارفرما درخصوص هریک از موارد الف، ب، ج و دال و همچنین حقوق معنوی مجری وکسانی که در انجام و اجرای آن نقش مؤثر داشته‌اند محفوظ خواهد بود.

2-  کارفرما آقای ................................ به عنوان ناظر طرح معرفی نموده است. مجری هماهنگی مقتضی درخصوص‌ موارد و مراتب مربوط به انجام تعهدات را با ایشان به‌عمل می‌آورد.

3-  مجری باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که درصورت انجام تعهدات کارفرما، امکان تهیه نزدیک به 000/200 فریم (150 هزار داخلی و 50 هزار خارجی) و حدود 20 اثر چاپ عکسی، و همچنین انتشار کتابشناسی فراهم و بیش از 1000 اثر ابن‌سیناپژوهی خریداری شود.

4-  در صورت نیاز به قرارداد مستقل برای هریک از موارد موردنظر، مراتب براساس این تفاهم‌نامه و مطابق با مقررات مربوط بین کارفرما و مجری منعقد می‌شود.

5-  در صورت نیاز مجری، هماهنگی‌های لازم و مکاتبات اداری توسط کارفرما، به حسب مورد و مقدور همکاری لازم به عمل می‌آید.

6-  درصورت عدم تعهدات در فرصت مقرر توسط مجری، کارفرما می‌تواند قرارداد را به طور یک‌جانبه فسخ و نسبت به جبران خسارت و تسویه حساب اقدام نماید. داور طرفین دفتر حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین می‌شود.

                   امضاء                                                                           امضاء

                                                           آقای..........................                                                         آقای...............................                             

نماینده بنیاد علمی و فرهنگی بوعلی‌سینا                                       نماینده

 

 

۲ مرداد ۱۳۸۹ ۱۴:۲۴
روابط عمومی و امور بین‌الملل بنیاد بوعلی‌سینا |
تعداد بازدید : ۲,۲۹۱
کد خبر : ۱۰۶

ارسال نظر


برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.

همدان - بنای آرامگاه بوعلی‌سینا - ساختمان اداری بنیاد بوعلی‌سینا

 ۹۸۸۱۳۸۲۶۳۲۵۰+ -  ۹۸۸۱۳۸۲۷۵۰۶۲+

info@buali.ir

برای دریافت پیامک‌های بهداشتی در زمینه طب سینوی، کلمه طب را به شماره ۳۰۰۰۱۸۱۹ ارسال کنید