آرشیو ماهیانه

اخبار تیر 1394

عنوانتاریخ انتشار
ملاحظاتی درباره علوم انسانی و اجتماعی دکتر رضا داوری اردکانی ـ رئیس فرهنگستان علوم ـ بخش چهارم ۲۹ تیر ۱۳۹۴
ملاحظاتی درباره علوم انسانی و اجتماعی دکتر رضا داوری اردکانی ـ رئیس فرهنگستان علوم ـ بخش سوم ۲۹ تیر ۱۳۹۴
ملاحظاتی درباره علوم انسانی و اجتماعی دکتر رضا داوری اردکانی ـ رئیس فرهنگستان علوم ـ بخش دوم ۲۹ تیر ۱۳۹۴
ملاحظاتی درباره علوم انسانی و اجتماعی دکتر رضا داوری اردکانی ـ رئیس فرهنگستان علوم ـ بخش دهم و پایانی ۲۳ تیر ۱۳۹۴
ملاحظاتی درباره علوم انسانی و اجتماعی دکتر رضا داوری اردکانی ـ رئیس فرهنگستان علوم ـ بخش نهم ۲۳ تیر ۱۳۹۴
ملاحظاتی درباره علوم انسانی و اجتماعی دکتر رضا داوری اردکانی ـ رئیس فرهنگستان علوم ـ بخش هشتم ۲۳ تیر ۱۳۹۴
جوامع علم موسیقی؛ استاد سید عبدالله انوار ۲۳ تیر ۱۳۹۴
ایزوتسو و فلسفه جهانی ؛ گفتگو با دکتر نصرالله پورجوادی ـ عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی ۱۰ تیر ۱۳۹۴
ملاحظاتی درباره علوم انسانی و اجتماعی دکتر رضا داوری اردکانی ـ رئیس فرهنگستان علوم ـ بخش هفتم ۱۰ تیر ۱۳۹۴
ملاحظاتی درباره علوم انسانی و اجتماعی دکتر رضا داوری اردکانی ـ رئیس فرهنگستان علوم ـ بخش اول ۱۰ تیر ۱۳۹۴
پزشک طب سنتی در همدان: طب سنتی در کشور احیا شود ۱۰ تیر ۱۳۹۴
ابتکار: ابن سینا هم آلودگی هوا را پیش بینی کرده بود ۱۰ تیر ۱۳۹۴
ملاحظاتی درباره علوم انسانی و اجتماعی دکتر رضا داوری اردکانی ـ رئیس فرهنگستان علوم ـ بخش ششم ۱۰ تیر ۱۳۹۴
ملاحظاتی درباره علوم انسانی و اجتماعی دکتر رضا داوری اردکانی ـ رئیس فرهنگستان علوم ـ بخش پنجم ۱۰ تیر ۱۳۹۴
گفتگو با دکتر محسن جوادی: از یونان باستان تا فلسفه اخلاق اسلامی/ اخلاق فضیلت/ بخش دوم ۱۰ تیر ۱۳۹۴
گفتگو با دکتر محسن جوادی: از یونان باستان تا فلسفه اخلاق اسلامی/ اخلاق فضیلت/ بخش اول ۱۰ تیر ۱۳۹۴
از ادب فارسی تا تاریخ پزشکی؛ دکتر مهدی محقق؛ (قسمت اول) ۱۰ تیر ۱۳۹۴
یادداشتی از دکتر ابراهیمی دینانی: استدلال، ظهور عقل به شمار می‌آید/ بصیرت در نظر حکما و فلاسفه ۱۰ تیر ۱۳۹۴
گفتگو با دکتر ابراهیمی دینانی درخصوص کتاب «سخن ابن سینا و بیان بهمنیار» ۱۰ تیر ۱۳۹۴
ضرورت معرفی مفاخر علمی و فرهنگی استان، پیام مهم همایش مصلح بیدارگر ۱۰ تیر ۱۳۹۴
از ادب فارسی تا تاریخ پزشکی؛ دکتر مهدی محقق؛ (قسمت دوم و پایانی) ۱۰ تیر ۱۳۹۴
سالروز وفات شیخ‌الرئیس بوعلی‌سینا؛ سوم تیرماه 416 خورشیدی ۳ تیر ۱۳۹۴
«دایره‌المعارف بزرگ شفاء» نمونه شکل‌گیری معرفت علمی در تمدن اسلامی است ۲ تیر ۱۳۹۴

همدان - بنای آرامگاه بوعلی‌سینا - ساختمان اداری بنیاد بوعلی‌سینا

 ۹۸۸۱۳۸۲۶۳۲۵۰+ -  ۹۸۸۱۳۸۲۷۵۰۶۲+

info@buali.ir

برای دریافت پیامک‌های بهداشتی در زمینه طب سینوی، کلمه طب را به شماره ۳۰۰۰۱۸۱۹ ارسال کنید