آرشیو ماهیانه

اخبار اردیبهشت 1395

عنوانتاریخ انتشار
فلسفه تاریخ چیست؟ - بخش اول ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵
گفتگو با استاد قاسم تبریزی، پژوهشگر تاریخ معاصر - بخش دوم و پایانی ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵
گفتگو با استاد قاسم تبریزی، پژوهشگر تاریخ معاصر - بخش اول ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵
جهان معنوی ایرانی - بخش دوم و پایانی ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵
استاندار همدان در دیدار با ابن‌سیناپژوه اروپایی: همدان در طرح‌های پژوهشی اروپا درباره بوعلی مشارکت می‌کند ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵
رئیس بنیاد بوعلی‌سینا: غرب به الهیات بوعلی سینا کمتر توجه کرده است ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵
مدیر طرح تصحیح و ترجمه الهیات شفا: ابن سینا فضای دیالوگ بین فرهنگی ادیان را فراهم کرد ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵
استاد دانشگاه اسکوالا نرماله سوپریوره ایتالیا: آمادگی همکاری دانشگاه اسکوالا نرماله ایتالیا با بنیاد بوعلی را داریم ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵
ابن‌سیناپژوه ایتالیایی از آرامگاه بوعلی در همدان بازدید کرد ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵
جهان معنوی ایرانی - بخش اول ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵
آموس برتولاچی، استاد ایتالیایی فلسفه اسلامی: در جست‌وجوی الهیات شفای ابن سینا به کتابخانه و موزه ملی ملک آمده‌ایم ۸ اردیبهشت ۱۳۹۵
« به سوی تصحیح انتقادی الهیات الشفاء ابن سینا» با سخنرانی آموس برتولاچی برگزار شد. ۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

همدان - بنای آرامگاه بوعلی‌سینا - ساختمان اداری بنیاد بوعلی‌سینا

 ۹۸۸۱۳۸۲۶۳۲۵۰+ -  ۹۸۸۱۳۸۲۷۵۰۶۲+

info@buali.ir

برای دریافت پیامک‌های بهداشتی در زمینه طب سینوی، کلمه طب را به شماره ۳۰۰۰۱۸۱۹ ارسال کنید