بایگانی مقالات

شامل

بایگانی فلسفی 1402

تیر (6)
خرداد (4)

بایگانی فلسفی 1393

اسفند (12)
آذر (1)
تیر (1)

بایگانی فلسفی 1392

شهریور (4)
اردیبهشت (1)

بایگانی فلسفی 1390

اسفند (1)
دی (3)
شهریور (1)

بایگانی فلسفی 1389

بهمن (1)
اردیبهشت (4)
فروردین (2)

بایگانی فلسفی 1388

آبان (111)
مهر (1)

"فلسفه اسلامی در ژاپن"

گفتگوی دکتر انشاءالله رحمتی و شین ناگایی شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۶

 

ابن سینا دعا را برای رسیدن آدمی به کمال، ضروری می‌داند

یادداشت؛ مرتضی شجاری، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه تبریز برای همایش ابن سینا و فلسفه اسلامی پنج شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۶

 

"اهمیت علمی بوعلی"

دوشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۶

 

گسست ابن سینا از یونان و ارسطو

در گفتگو با حسین کلباسی و قاسم پورحسن چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۶

 

همدان - بنای آرامگاه بوعلی‌سینا - ساختمان اداری بنیاد بوعلی‌سینا

 ۹۸۸۱۳۸۲۶۳۲۵۰+ -  ۹۸۸۱۳۸۲۷۵۰۶۲+

info@buali.ir

برای دریافت پیامک‌های بهداشتی در زمینه طب سینوی، کلمه طب را به شماره ۳۰۰۰۱۸۱۹ ارسال کنید