بایگانی مقالات

شامل

بایگانی فلسفی 1402

تیر (6)
خرداد (4)

بایگانی فلسفی 1393

اسفند (12)
آذر (1)
تیر (1)

بایگانی فلسفی 1392

شهریور (4)
اردیبهشت (1)

بایگانی فلسفی 1390

اسفند (1)
دی (3)
شهریور (1)

بایگانی فلسفی 1389

بهمن (1)
اردیبهشت (4)
فروردین (2)

بایگانی فلسفی 1388

آبان (111)
مهر (1)

نسبت خیام و ابن‌سینا

یادداشت دکتر حسن بلخاری ـ به مناسبت بزرگداشت هزاره خیام سه شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۹

 

ابن‌سینا بزرگترین منطق‌دان‌ در سنت ارسطویی

دکتر انشاء‌الله رحمتی - دومین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره بوعلی سینا دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۹

 

وحدت وجود وحدت شهود

‎دکتر حسن بلخاری - رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و عضو هیئت امنای بنیاد بوعلی‌سینا چهارشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۹

 

نقدی بر تصور فیلسوفان از خدا

سید یحیی یثربی چهارشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۹

 

 

علم و پژوهش مصرفی شده است

دکتر رضا داوری اردکانی ـ رئیس فرهنگستان علوم و عضو هیئت امنای بنیاد بوعلی‌سینا چهارشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۹

 

باید به آینده و امکان­های خود بیندیشیم/ افقی در تجدد دیده نمی­‌شود

دکتر رضا داوری اردکانی ـ رئیس فرهنگستان علوم و عضو هیئت امنای بنیاد بوعلی‌سینا چهارشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۹

 

جایگاه بوعلی

دکتر مهدی محقق - عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی سه شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۹

 

ابن‌سینا و سنت ارسطویی

دکتر محمدجواد اسماعیلی - اولین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره بوعلی سینا یکشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۹

 

جایگاه ابن‌سینا در تاریخ فلسفه‌ اسلامی

دکتر سیدحسین معصومی‌همدانی - اولین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره بوعلی سینا یکشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۹

 

درباره بزرگی ابن‌سینا و نسبتی که در این زمان با او و جهان او داریم

یادداشت دکتر رضا داوری‌اردکانی در آغاز درس‌گفتار بوعلی‌سیناشناسی چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۹

 

همدان - بنای آرامگاه بوعلی‌سینا - ساختمان اداری بنیاد بوعلی‌سینا

 ۹۸۸۱۳۸۲۶۳۲۵۰+ -  ۹۸۸۱۳۸۲۷۵۰۶۲+

info@buali.ir

برای دریافت پیامک‌های بهداشتی در زمینه طب سینوی، کلمه طب را به شماره ۳۰۰۰۱۸۱۹ ارسال کنید