بایگانی مقالات

شامل

بایگانی فلسفی 1402

تیر (6)
خرداد (4)

بایگانی فلسفی 1393

اسفند (12)
آذر (1)
تیر (1)

بایگانی فلسفی 1392

شهریور (4)
اردیبهشت (1)

بایگانی فلسفی 1390

اسفند (1)
دی (3)
شهریور (1)

بایگانی فلسفی 1389

بهمن (1)
اردیبهشت (4)
فروردین (2)

بایگانی فلسفی 1388

آبان (111)
مهر (1)

علم و کشور

دکتر رضا داوری اردکانی - رئیس فرهنگستان علوم و عضو هیئت امنای بنیاد بوعلی‌سینا چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷

 

از ارسطو تا بوعلی

در گفت‌وگو با اسکندر صالحی، پژوهشگر حوزه فلسفه چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷

 

 

مکتب کیوتو فلسفه گفتگوی میان ‌فرهنگی

گفتگو با دکتر محمد اصغری سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷

 

حکیم عمر خیام، معمایی ناگشوده

به مناسبت نشست اول از سلسله نشست‌های هزاره خیام در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی - دکتر حسن بلخاری قهی یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷

 

مفهوم‌شناسی حکمت در شاهنامه

دکتر حسن بلخاری ـ رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و عضو هیئت امنای بنیاد بوعلی‌سینا سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷

 

همدان - بنای آرامگاه بوعلی‌سینا - ساختمان اداری بنیاد بوعلی‌سینا

 ۹۸۸۱۳۸۲۶۳۲۵۰+ -  ۹۸۸۱۳۸۲۷۵۰۶۲+

info@buali.ir

برای دریافت پیامک‌های بهداشتی در زمینه طب سینوی، کلمه طب را به شماره ۳۰۰۰۱۸۱۹ ارسال کنید