بایگانی مقالات

شامل

بایگانی فلسفی 1402

تیر (6)
خرداد (4)

بایگانی فلسفی 1393

اسفند (12)
آذر (1)
تیر (1)

بایگانی فلسفی 1392

شهریور (4)
اردیبهشت (1)

بایگانی فلسفی 1390

اسفند (1)
دی (3)
شهریور (1)

بایگانی فلسفی 1389

بهمن (1)
اردیبهشت (4)
فروردین (2)

بایگانی فلسفی 1388

آبان (111)
مهر (1)

مناسبات علم و دین

دکتر احمد کتابی دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰

 

جسارت ابن‌سینا در خوداندیشی و نقد

میلاد نوری - سی‌امین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره بوعلی‌سینا یکشنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۰

 

حافظ و حیرت؛ مقام «حیرت» در اندیشه حافظ و ابن‌عربی

یادداشت دکتر حسن بلخاری؛ رئیس فرهنگستان علوم و عضو هیئت امنای بنیاد بوعلی‌سینا ـ به مناسبت بزرگداشت حافظ چهارشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۰

 

بنیان هراس و پروای مرگ از دیدگاه ابن‌سینا چیست؟

مجید احسن - بیست‌ونهمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره بوعلی‌سینا دوشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۰

 

​ابن‌سینا؛ فیلسوفی که در تاریخ فلسفه نقش سترگی داشت

بیست‌وهشتمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره بوعلی‌سینا یکشنبه ۴ مهر ۱۴۰۰

 

همدان - بنای آرامگاه بوعلی‌سینا - ساختمان اداری بنیاد بوعلی‌سینا

 ۹۸۸۱۳۸۲۶۳۲۵۰+ -  ۹۸۸۱۳۸۲۷۵۰۶۲+

info@buali.ir

برای دریافت پیامک‌های بهداشتی در زمینه طب سینوی، کلمه طب را به شماره ۳۰۰۰۱۸۱۹ ارسال کنید