بایگانی مقالات

شامل

بایگانی فلسفی 1402

تیر (6)
خرداد (4)

بایگانی فلسفی 1393

اسفند (12)
آذر (1)
تیر (1)

بایگانی فلسفی 1392

شهریور (4)
اردیبهشت (1)

بایگانی فلسفی 1390

اسفند (1)
دی (3)
شهریور (1)

بایگانی فلسفی 1389

بهمن (1)
اردیبهشت (4)
فروردین (2)

بایگانی فلسفی 1388

آبان (111)
مهر (1)

ابن سینا دنبال عاریه گرفتن اندیشه از این و آن نیست

گفت‌وگو با حمیدرضا یوسفی استاد تاریخ فلسفه دانشگاه پتسدام چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸

 

آیینه‌ای رو به ملکوت

دکتر حسن بلخاری ـ رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و عضو هیئت امنای بنیاد بوعلی‌سینا - به مناسبت همایش ملی حکمت اشراقی در پرتو آثار شهاب‌الدین سهروردی ـ سهرورد شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۸

 

دلیر در اندیشه و سخن‎گفتن

پنج شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۸

 

علم زمان ما صفت ریاضی دارد

دکتر رضا داوری ـ رئیس فرهنگستان علوم و عضو هیئت امنای بنیاد بوعلی‌سینا سه شنبه ۸ مرداد ۱۳۹۸

 

تحول در دین یا دنیا؟

میزگردی با حضور استادان محقق داماد، دینانی، اعوانی، جعفریان و سیدفاطمی دوشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۸

 

همدان - بنای آرامگاه بوعلی‌سینا - ساختمان اداری بنیاد بوعلی‌سینا

 ۹۸۸۱۳۸۲۶۳۲۵۰+ -  ۹۸۸۱۳۸۲۷۵۰۶۲+

info@buali.ir

برای دریافت پیامک‌های بهداشتی در زمینه طب سینوی، کلمه طب را به شماره ۳۰۰۰۱۸۱۹ ارسال کنید