بایگانی مقالات

شامل

بایگانی فلسفی 1402

تیر (6)
خرداد (4)

بایگانی فلسفی 1393

اسفند (12)
آذر (1)
تیر (1)

بایگانی فلسفی 1392

شهریور (4)
اردیبهشت (1)

بایگانی فلسفی 1390

اسفند (1)
دی (3)
شهریور (1)

بایگانی فلسفی 1389

بهمن (1)
اردیبهشت (4)
فروردین (2)

بایگانی فلسفی 1388

آبان (111)
مهر (1)

عشق از منظر ابن سینا

دکتر حسین محمودی - ششمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره بوعلی‌سینا یکشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۹

 

لزوم بازخوانی مقوله قیاس اقترانی شرطی در قرن اخیر - قسمت دوم

دکتر لطف‌الله نبوی - پنجمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره بوعلی‌سینا یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹

 

لزوم بازخوانی مقوله قیاس اقترانی شرطی در قرن اخیر - قسمت اول

دکتر لطف‌الله نبوی - چهارمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره بوعلی‌سینا چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

 

حکومت فیلسوف

عبدالاحد هادف چهارشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۹

 

خواجه نصیر و عرفان شیعی

یادداشت دکتر حسن بلخاری ـ به مناسبت بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی سه شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۹

 

خواجه نصیر؛ عقلانیت و شهود

دکتر غلامحسین دینانی سه شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۹

 

 

پژوهش و ترجمه آثار فیلسوفان

گفتگو با دکتر سیدمحمدرضا بهشتی - منیره پنج‌تنی دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹

 

ابن‌سینا حکمت مشرقیه را ناب و حقیقی می‌داند

دکتر قاسم پورحسن - سومین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره بوعلی سینا دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹

 

تجرد‌ برزخی خیال

یادداشت دکتر حسن بلخاری ـ به مناسبت بزرگداشت مرحوم الهی قمشه‌ای یکشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۹

 

همدان - بنای آرامگاه بوعلی‌سینا - ساختمان اداری بنیاد بوعلی‌سینا

 ۹۸۸۱۳۸۲۶۳۲۵۰+ -  ۹۸۸۱۳۸۲۷۵۰۶۲+

info@buali.ir

برای دریافت پیامک‌های بهداشتی در زمینه طب سینوی، کلمه طب را به شماره ۳۰۰۰۱۸۱۹ ارسال کنید