بایگانی مقالات

شامل

بایگانی فلسفی 1402

تیر (6)
خرداد (4)

بایگانی فلسفی 1393

اسفند (12)
آذر (1)
تیر (1)

بایگانی فلسفی 1392

شهریور (4)
اردیبهشت (1)

بایگانی فلسفی 1390

اسفند (1)
دی (3)
شهریور (1)

بایگانی فلسفی 1389

بهمن (1)
اردیبهشت (4)
فروردین (2)

بایگانی فلسفی 1388

آبان (111)
مهر (1)

افلاطون و زیبایی

دکتر حسن بلخاری؛ رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و عضو هیئت امنای بنیاد بوعلی‌سینا یکشنبه ۲۶ دی ۱۴۰۰

 

ابن‌‌سینا را با زبان طنز برای کودکان از تبعید ابدی فرهنگی بیرون بیاوریم

حمید عبداللهیان - چهل‌ودومین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره بوعلی‌سینا چهارشنبه ۲۲ دی ۱۴۰۰

 

حکمت مشرقی ابن‌سینا در حکمت اشراق سهروردی به اوج رسید

دکتر زهرا زارع - چهل‌ویکمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره بوعلی‌سینا شنبه ۱۸ دی ۱۴۰۰

 

ابن‌سینا را در غرب بزرگ‌ترین منطق‌دان قرون وسطی می‌شناسند

دکتر ضیاء موحد - چهلمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره بوعلی‌سینا شنبه ۱۸ دی ۱۴۰۰

 

همدان - بنای آرامگاه بوعلی‌سینا - ساختمان اداری بنیاد بوعلی‌سینا

 ۹۸۸۱۳۸۲۶۳۲۵۰+ -  ۹۸۸۱۳۸۲۷۵۰۶۲+

info@buali.ir

برای دریافت پیامک‌های بهداشتی در زمینه طب سینوی، کلمه طب را به شماره ۳۰۰۰۱۸۱۹ ارسال کنید