بایگانی مقالات

شامل

بایگانی فلسفی 1402

تیر (6)
خرداد (4)

بایگانی فلسفی 1393

اسفند (12)
آذر (1)
تیر (1)

بایگانی فلسفی 1392

شهریور (4)
اردیبهشت (1)

بایگانی فلسفی 1390

اسفند (1)
دی (3)
شهریور (1)

بایگانی فلسفی 1389

بهمن (1)
اردیبهشت (4)
فروردین (2)

بایگانی فلسفی 1388

آبان (111)
مهر (1)

بوعلی سینا، طبیب فیلسوف

دکتر رضا داوری اردکانی ـ رئیس فرهنگستان علوم و عضو هیئت امنای بنیاد بوعلی‌سینا شنبه ۱ شهریور ۱۳۹۹

 

معرفی نوآوری های ابن سینا در علم منطق/بزرگترین منطق دان قرون وسطی

دکتر ضیا موحد- منطق دان و نویسنده شنبه ۱ شهریور ۱۳۹۹

 

اخلاق ارسطویی در میان مسیحیان و مسلمانان

دکتر محسن جوادی دکتر محسن جوادی - معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و عضو شورای معین بنیاد بوعلی‌سینا یکشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۹

 

قدم چهارم

دکتر سید مرتضی الهی قمشه‌ای دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۹

 

زندگی به سبک عارفانه

کتاب: هنر ظریف بی خیالی - نوشته: مارک منسون - ترجمه: زهره شیشه چی - ناشر: نشر پرثوا/محمدرضا حیدرزاده چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹

 

سهروردی و عرفان

رضا یعقوبی دوشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۹

 

ارزیابی‌ها

مایکل لمون - ترجمه محمدحسین وقار چهارشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۹

 

شیخ اشراق و هورخش

یادداشت دکتر حسن بلخاری ـ به مناسبت روز بزرگداشت شیخ اشراق چهارشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۹

 

فلسفه تطبیقی

گفتگو با دکتر حسین غفاری - محمدحسن یعقوبیان پنج شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۹

 

همدان - بنای آرامگاه بوعلی‌سینا - ساختمان اداری بنیاد بوعلی‌سینا

 ۹۸۸۱۳۸۲۶۳۲۵۰+ -  ۹۸۸۱۳۸۲۷۵۰۶۲+

info@buali.ir

برای دریافت پیامک‌های بهداشتی در زمینه طب سینوی، کلمه طب را به شماره ۳۰۰۰۱۸۱۹ ارسال کنید