بایگانی مقالات

شامل

بایگانی فلسفی 1402

تیر (6)
خرداد (4)

بایگانی فلسفی 1393

اسفند (12)
آذر (1)
تیر (1)

بایگانی فلسفی 1392

شهریور (4)
اردیبهشت (1)

بایگانی فلسفی 1390

اسفند (1)
دی (3)
شهریور (1)

بایگانی فلسفی 1389

بهمن (1)
اردیبهشت (4)
فروردین (2)

بایگانی فلسفی 1388

آبان (111)
مهر (1)

تأملات فلسفی درباره کرونا

دکتر رضا داوری اردکانی ـ رئیس فرهنگستان علوم و عضو هیئت امنای بنیاد بوعلی‌سینا دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۹

 

بررسی نظریات اجتماعی ابن سینا

مریم باقری دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۹

 

از بخارا تا کوردوبا: درنگی بر جایگاه ابن سینا در غرب

منوچهر دین پرست - خبرنگار فرهنگی اطلاعات دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۹

 

علم و سیاست را چگونه می‌توان به راه توسعه برد؟

دکتر رضا داوری اردکانی ـ رئیس فرهنگستان علوم و عضو هیئت امنای بنیاد بوعلی‌سینا دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۹

 

درام فلسفی - بخش اول و دوم

گفتگو با مرتضی نوری - منیره پنج‎تنی یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹

 

حکیم و جهان- بخش اول و دوم

جان کوپر - ترجمه علی اخلاقی شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹

 

 

دین و اخلاق

دکتر انشاءالله رحمتی - عضو شورای علمی بنیاد بوعلی‌سینا سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹

 

تأملی فلسفی بر کرونا

احمد راسخی لنگرودی سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹

 

علم و ارزش

دکتررضا داوری اردکانی ـ رئیس فرهنگستان علوم و عضو هیئت امنای بنیاد بوعلی‌سینا یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹

 

 

خیّام و جهان بینى او

یادداشت دکترعلى اصغر شعردوست - به مناسبت بیست و هشتم اردیبهشت ماه، روز بزرگداشت خیام پنج شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۹

 

همدان - بنای آرامگاه بوعلی‌سینا - ساختمان اداری بنیاد بوعلی‌سینا

 ۹۸۸۱۳۸۲۶۳۲۵۰+ -  ۹۸۸۱۳۸۲۷۵۰۶۲+

info@buali.ir

برای دریافت پیامک‌های بهداشتی در زمینه طب سینوی، کلمه طب را به شماره ۳۰۰۰۱۸۱۹ ارسال کنید