بایگانی مقالات

شامل

بایگانی فلسفی 1402

تیر (6)
خرداد (4)

بایگانی فلسفی 1393

اسفند (12)
آذر (1)
تیر (1)

بایگانی فلسفی 1392

شهریور (4)
اردیبهشت (1)

بایگانی فلسفی 1390

اسفند (1)
دی (3)
شهریور (1)

بایگانی فلسفی 1389

بهمن (1)
اردیبهشت (4)
فروردین (2)

بایگانی فلسفی 1388

آبان (111)
مهر (1)

ابن‌سینا و رجل همدانی

دکتر پرویز اذکائی - بیست‌وهفتمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره بوعلی‌سینا سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

 

فراز و فرود اندیشه ابن‌سینا در اروپای سده‌های میانه

دکتر عاطفه اسماعیلی - بیست‌وششمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره بوعلی‌سینا چهارشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۰

 

ابن‌سینا قدیم‌ترین دانشمندی که گذر زهره را دیده است

دکتر امیرمحمد گمینی - بیست‌وپنجمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره بوعلی‌سینا دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۰

 

تاثیر بوعلی سینا بر سایر عارفان عرفان عملی

دکتر فرشته ندری ابیانه (استاد دانشگاه بوعلی سینای همدان) - بیست‌چهارمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره بوعلی‌سینا سه شنبه ۹ شهریور ۱۴۰۰

 

رازی، ابن‌سینا و الحاد

یادداشت دکتر حسن بلخاری ـ به مناسبت بزرگداشت ابن‌سینا و زکریای رازی دوشنبه ۱ شهریور ۱۴۰۰

 

همدان - بنای آرامگاه بوعلی‌سینا - ساختمان اداری بنیاد بوعلی‌سینا

 ۹۸۸۱۳۸۲۶۳۲۵۰+ -  ۹۸۸۱۳۸۲۷۵۰۶۲+

info@buali.ir

برای دریافت پیامک‌های بهداشتی در زمینه طب سینوی، کلمه طب را به شماره ۳۰۰۰۱۸۱۹ ارسال کنید