بایگانی مقالات

شامل

بایگانی فلسفی 1402

تیر (6)
خرداد (4)

بایگانی فلسفی 1393

اسفند (12)
آذر (1)
تیر (1)

بایگانی فلسفی 1392

شهریور (4)
اردیبهشت (1)

بایگانی فلسفی 1390

اسفند (1)
دی (3)
شهریور (1)

بایگانی فلسفی 1389

بهمن (1)
اردیبهشت (4)
فروردین (2)

بایگانی فلسفی 1388

آبان (111)
مهر (1)

فلسفه، ابزار حل مسائل اجتماعی و سیاسی نیست/ گوش دادن به ندای هستی

گفتگو با دکتر رضا داوری اردکانی دوشنبه ۴ آذر ۱۳۹۸

 

حکمت به مثابه تربیت

متن سخنرانی دکتر غلامرضا اعوانی در مجموعه فرهنگی وزارت کار و امور اجتماعی یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸

 

فلسفه، ابزار حل مسائل اجتماعی و سیاسی نیست/ گوش دادن به ندای هستی

رضا داوری اردکانی - رئیس فرهنگستان علوم و عضو هیئت امنای بنیاد بوعلی‌سینا یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۸

 

همدان - بنای آرامگاه بوعلی‌سینا - ساختمان اداری بنیاد بوعلی‌سینا

 ۹۸۸۱۳۸۲۶۳۲۵۰+ -  ۹۸۸۱۳۸۲۷۵۰۶۲+

info@buali.ir

برای دریافت پیامک‌های بهداشتی در زمینه طب سینوی، کلمه طب را به شماره ۳۰۰۰۱۸۱۹ ارسال کنید