آرشیو آلبوم ها

شامل

نشست ابن سینا و جهان های ممکن

این نشست در 29 دی 89 در موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران با سخنرانی دکتر ضیا موحد برگزار شده است. شنبه ۲ بهمن ۱۳۸۹

همدان - بنای آرامگاه بوعلی‌سینا - ساختمان اداری بنیاد بوعلی‌سینا

 ۹۸۸۱۳۸۲۶۳۲۵۰+ -  ۹۸۸۱۳۸۲۷۵۰۶۲+

info@buali.ir

برای دریافت پیامک‌های بهداشتی در زمینه طب سینوی، کلمه طب را به شماره ۳۰۰۰۱۸۱۹ ارسال کنید