آرشیو آلبوم ها

شامل

نشست خبری با آیت‌الله طه‌محمدی ریاست بنیاد بوعلی‌سینا

پنج شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ عکاس: مصطفی شیرمحمدی - پوریا پاکیزه
نشست خبری با آیت‌الله طه‌محمدی ریاست بنیاد بوعلی - ۲۵ مرداد ۱۳۹۷

نشست خبری با آیت‌الله طه‌محمدی ریاست بنیاد بوعلی - ۲۵ مرداد ۱۳۹۷

پنج شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ عکاس: مصطفی شیرمحمدی - پوریا پاکیزه

همدان - بنای آرامگاه بوعلی‌سینا - ساختمان اداری بنیاد بوعلی‌سینا

 ۹۸۸۱۳۸۲۶۳۲۵۰+ -  ۹۸۸۱۳۸۲۷۵۰۶۲+

info@buali.ir

برای دریافت پیامک‌های بهداشتی در زمینه طب سینوی، کلمه طب را به شماره ۳۰۰۰۱۸۱۹ ارسال کنید