آرشیو آلبوم ها

شامل

آرامگاه بوعلی

آرامگاه بوعلی سینا پنج شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۳

آیین ادای احترام به جناب شیخ الرئیس بوعلی سینا

آیین ادای احترام به جناب شیخ الرئیس بوعلی سینا/ اول شهریور ماه 1393 شنبه ۱ شهریور ۱۳۹۳

آیین گشای همایش عقلانیت در حکمت سینوی

آیین گشای همایش عقلانیت در حکمت سینوی/ اول شهریور 1393 شنبه ۱ شهریور ۱۳۹۳

همدان - بنای آرامگاه بوعلی‌سینا - ساختمان اداری بنیاد بوعلی‌سینا

 ۹۸۸۱۳۸۲۶۳۲۵۰+ -  ۹۸۸۱۳۸۲۷۵۰۶۲+

info@buali.ir

برای دریافت پیامک‌های بهداشتی در زمینه طب سینوی، کلمه طب را به شماره ۳۰۰۰۱۸۱۹ ارسال کنید