آرشیو آلبوم ها

شامل

ادای احترام به ابن سینا در زادگاهش افشنه ازبکستان

ادای احترام به ابن سینا در زادگاهش افشنه ازبکستان دوشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۰

همایش میراث پزشکی بوعلی سینا در ازبکستان

همایش میراث پزشکی سنتی و مدرن بوعلی سینا در بخارا چهارشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۰

نمایشگاه شیخ الرئیس در ازبکستان

نمایشگاه ابن سینا در ازبکستان-بخارا چهارشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۰

همدان - بنای آرامگاه بوعلی‌سینا - ساختمان اداری بنیاد بوعلی‌سینا

 ۹۸۸۱۳۸۲۶۳۲۵۰+ -  ۹۸۸۱۳۸۲۷۵۰۶۲+

info@buali.ir

برای دریافت پیامک‌های بهداشتی در زمینه طب سینوی، کلمه طب را به شماره ۳۰۰۰۱۸۱۹ ارسال کنید