آرشیو آلبوم ها

شامل

سفر پزشکان انجمن طب سنتی ازبکستان به همدان 20 مهرماه 92

ادای احترام پزشکان طب سنتی ازبکستان به بوعلی سینا/ بازدید از بیمارستان بعثت یکشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۲

همدان - بنای آرامگاه بوعلی‌سینا - ساختمان اداری بنیاد بوعلی‌سینا

 ۹۸۸۱۳۸۲۶۳۲۵۰+ -  ۹۸۸۱۳۸۲۷۵۰۶۲+

info@buali.ir

برای دریافت پیامک‌های بهداشتی در زمینه طب سینوی، کلمه طب را به شماره ۳۰۰۰۱۸۱۹ ارسال کنید