آرشیو آلبوم ها

شامل
آیین گرامیداشت بوعلی‌سینا - سوم شهریورماه ۱۴۰۰

آیین گرامیداشت بوعلی‌سینا - سوم شهریورماه ۱۴۰۰

سه شنبه ۹ شهریور ۱۴۰۰ عکاس: نرگس اخوان
درس1

پوستر درس‌گفتارها

پنج شنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۰
درس‌گفتار1

اساتید درس‌گفتار

پنج شنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۰

صوت درس گفتارها

پنج شنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۰

همدان - بنای آرامگاه بوعلی‌سینا - ساختمان اداری بنیاد بوعلی‌سینا

 ۹۸۸۱۳۸۲۶۳۲۵۰+ -  ۹۸۸۱۳۸۲۷۵۰۶۲+

info@buali.ir

برای دریافت پیامک‌های بهداشتی در زمینه طب سینوی، کلمه طب را به شماره ۳۰۰۰۱۸۱۹ ارسال کنید