آرشیو آلبوم ها

شامل

ادای احترام مسئولین استان به شیخ‌الرئیس بوعلی‌سینا-91/6/1

ادای احترام مسئولین استان به شیخ‌الرئیس بوعلی‌سینا در آرامگاه بوعلی‌سینا پنج شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۱

همدان - بنای آرامگاه بوعلی‌سینا - ساختمان اداری بنیاد بوعلی‌سینا

 ۹۸۸۱۳۸۲۶۳۲۵۰+ -  ۹۸۸۱۳۸۲۷۵۰۶۲+

info@buali.ir

برای دریافت پیامک‌های بهداشتی در زمینه طب سینوی، کلمه طب را به شماره ۳۰۰۰۱۸۱۹ ارسال کنید