آرشیو آلبوم ها

شامل

آیین ادای احترام به شیخ الرئیس در همایش بزرگداشت هزاره تالیف قانون بوعلی سینا

آیین ادای احترام به شیخ الرئیس در همایش بزرگداشت هزاره تالیف قانون بوعلی سینا 8 آبان ماه 192 چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۹۲

اختتامیه همایش بزرگداشت هزاره تالیف قانون بوعلی سینا 9 آبان ماه 1392

اختتامیه همایش بزرگداشت هزاره تالیف قانون بوعلی سینا 9 آبان ماه 1392 پنج شنبه ۹ آبان ۱۳۹۲

همدان - بنای آرامگاه بوعلی‌سینا - ساختمان اداری بنیاد بوعلی‌سینا

 ۹۸۸۱۳۸۲۶۳۲۵۰+ -  ۹۸۸۱۳۸۲۷۵۰۶۲+

info@buali.ir

برای دریافت پیامک‌های بهداشتی در زمینه طب سینوی، کلمه طب را به شماره ۳۰۰۰۱۸۱۹ ارسال کنید