آرشیو آلبوم ها

شامل

آرامگاه/ گرامی باد یک شهریور سالروز تولدشیخ‌الرئیس بوعلی‌سینا

آرامگاه/ گرامی باد یک شهریور سالروز تولدشیخ‌الرئیس بوعلی‌سینا چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۲

آیین ادای احترام به آرامگاه شیخ‌الرئیس/ گرامیداشت سالروز تولد شیخ‌الرئیس بوعلی‌سینا 1-6-1392

آیین ادای احترام به آرامگاه شیخ‌الرئیس/ گرامیداشت سالروز تولد شیخ‌الرئیس بوعلی‌سینا 1-6-1392 جمعه ۱ شهریور ۱۳۹۲

همدان - بنای آرامگاه بوعلی‌سینا - ساختمان اداری بنیاد بوعلی‌سینا

 ۹۸۸۱۳۸۲۶۳۲۵۰+ -  ۹۸۸۱۳۸۲۷۵۰۶۲+

info@buali.ir

برای دریافت پیامک‌های بهداشتی در زمینه طب سینوی، کلمه طب را به شماره ۳۰۰۰۱۸۱۹ ارسال کنید