آرشیو آلبوم ها

شامل
06

همکاری بنیاد بوعلی و مؤسسه حکمت برای رونق ابن‌سیناپژوهی

دیدار آیثت‌الله طه‌محمدي رئیس بنیاد بوعلی‌سینا و دکتر شریفی رئیس مؤسسه حکمت و فلسفه ایران/ هشتم امرداد ۱۴۰۱ دوشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۱

همدان - بنای آرامگاه بوعلی‌سینا - ساختمان اداری بنیاد بوعلی‌سینا

 ۹۸۸۱۳۸۲۶۳۲۵۰+ -  ۹۸۸۱۳۸۲۷۵۰۶۲+

info@buali.ir

برای دریافت پیامک‌های بهداشتی در زمینه طب سینوی، کلمه طب را به شماره ۳۰۰۰۱۸۱۹ ارسال کنید