آرشیو آلبوم ها

شامل

مرحوم دکتر محمد همرایف

یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶

مراسم گرامیداشت روز ابن‌سینا

- 1 شهریورماه ۱۳۹۶ - عکاس:‌ عبدالعلی مرادی چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۶

همدان - بنای آرامگاه بوعلی‌سینا - ساختمان اداری بنیاد بوعلی‌سینا

 ۹۸۸۱۳۸۲۶۳۲۵۰+ -  ۹۸۸۱۳۸۲۷۵۰۶۲+

info@buali.ir

برای دریافت پیامک‌های بهداشتی در زمینه طب سینوی، کلمه طب را به شماره ۳۰۰۰۱۸۱۹ ارسال کنید