آرشیو آلبوم ها

شامل

آیین ادای احترام به جناب شیخ الرئیس بوعلی سینا

آیین ادای احترام به جناب شیخ الرئیس بوعلی سینا/ اول شهریور ماه 1393 شنبه ۱ شهریور ۱۳۹۳

آیین گشای همایش عقلانیت در حکمت سینوی

آیین گشای همایش عقلانیت در حکمت سینوی/ اول شهریور 1393 شنبه ۱ شهریور ۱۳۹۳

همدان - بنای آرامگاه بوعلی‌سینا - ساختمان اداری بنیاد بوعلی‌سینا

 ۹۸۸۱۳۸۲۶۳۲۵۰+ -  ۹۸۸۱۳۸۲۷۵۰۶۲+

info@buali.ir

برای دریافت پیامک‌های بهداشتی در زمینه طب سینوی، کلمه طب را به شماره ۳۰۰۰۱۸۱۹ ارسال کنید