آرشیو آلبوم ها

شامل

نشست احیای طب سنتی در همدان شنبه 90/11/20

نشست احیای طب سنتی در همدان شنبه 90/11/20 یکشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۰

همدان - بنای آرامگاه بوعلی‌سینا - ساختمان اداری بنیاد بوعلی‌سینا

 ۹۸۸۱۳۸۲۶۳۲۵۰+ -  ۹۸۸۱۳۸۲۷۵۰۶۲+

info@buali.ir

برای دریافت پیامک‌های بهداشتی در زمینه طب سینوی، کلمه طب را به شماره ۳۰۰۰۱۸۱۹ ارسال کنید