بایگانی مقالات

شامل

معاناة کشف الکنوز

سه شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۰

 

خواجة نصیر، غریب فی وطنه

قال الاستاذ الجامعی والکاتب فی مجال الفلسفة ابراهیم دینانی امام ملتقى تکریم خواجة نصیر: ان خواجة نصیر کان یعیش فی احد اسوأ فترات العالم وفی ذروة الظلم والاشعریة، الاشعریة التی کانت عدوا للفکر ومازالت. لقد کان خواجة نصیر فیلسوفا وعدوا للاشعریة لکننا مازلنا نعتبره متکلما. انه غریب فی وطنه. سه شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۰

 

علم، اخلاق و سیاست

دکتر رضا داوری اردکانی سه شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۰

 

همدان - بنای آرامگاه بوعلی‌سینا - ساختمان اداری بنیاد بوعلی‌سینا

 ۹۸۸۱۳۸۲۶۳۲۵۰+ -  ۹۸۸۱۳۸۲۷۵۰۶۲+

info@buali.ir

برای دریافت پیامک‌های بهداشتی در زمینه طب سینوی، کلمه طب را به شماره ۳۰۰۰۱۸۱۹ ارسال کنید