بایگانی مقالات

شامل

تجربه‌گرایی ابن‌ سینا در ریاضیات

دکتر محمدصالح زارع‌پور - هشتمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره بوعلی‌سینا یکشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۰

 

تکان دادن جهان با بوعلی

دکتر سیدنصرالله موسویان - هفتمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره بوعلی‌سینا شنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۰

 

همدان - بنای آرامگاه بوعلی‌سینا - ساختمان اداری بنیاد بوعلی‌سینا

 ۹۸۸۱۳۸۲۶۳۲۵۰+ -  ۹۸۸۱۳۸۲۷۵۰۶۲+

info@buali.ir

برای دریافت پیامک‌های بهداشتی در زمینه طب سینوی، کلمه طب را به شماره ۳۰۰۰۱۸۱۹ ارسال کنید