بایگانی مقالات

شامل

علم و کشور

دکتر رضا داوری اردکانی - رئیس فرهنگستان علوم و عضو هیئت امنای بنیاد بوعلی‌سینا چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷

 

حکیم عمر خیام، معمایی ناگشوده

به مناسبت نشست اول از سلسله نشست‌های هزاره خیام در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی - دکتر حسن بلخاری قهی سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷

 

فضیلت‌های به یادآورده شده - بازخوانشی از سلوک آیت‌الله دکتر احمد احمدی (ره)

دکتر حسینعلی قبادی - استاد دانشگاه و رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷

 

همدان - بنای آرامگاه بوعلی‌سینا - ساختمان اداری بنیاد بوعلی‌سینا

 ۹۸۸۱۳۸۲۶۳۲۵۰+ -  ۹۸۸۱۳۸۲۷۵۰۶۲+

info@buali.ir

برای دریافت پیامک‌های بهداشتی در زمینه طب سینوی، کلمه طب را به شماره ۳۰۰۰۱۸۱۹ ارسال کنید