بایگانی مقالات

شامل

میانجی حوزه و دانشگاه

بررسی کارنامه‌ فلسفی آیت‌الله دکتر احمد احمدی در شهر کتاب دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷

 

Impact of Islamic philosophers on western philosophy is 'huge’

Charles Taliaferro, a professor of philosophy at St. Olaf College in the US, believes that the impact of Islamic philosophers on western philosophy especially in the middle age is “huge”. پنج شنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷

 

علم و کشور

دکتر رضا داوری اردکانی - رئیس فرهنگستان علوم و عضو هیئت امنای بنیاد بوعلی‌سینا چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷

 

از ارسطو تا بوعلی

در گفت‌وگو با اسکندر صالحی، پژوهشگر حوزه فلسفه چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷

 

 

مکتب کیوتو فلسفه گفتگوی میان ‌فرهنگی

گفتگو با دکتر محمد اصغری سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷

 

حکیم عمر خیام، معمایی ناگشوده

به مناسبت نشست اول از سلسله نشست‌های هزاره خیام در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی - دکتر حسن بلخاری قهی یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷

 

مفهوم‌شناسی حکمت در شاهنامه

دکتر حسن بلخاری ـ رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و عضو هیئت امنای بنیاد بوعلی‌سینا سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷

 

فضیلت‌های به یادآورده شده - بازخوانشی از سلوک آیت‌الله دکتر احمد احمدی (ره)

دکتر حسینعلی قبادی - استاد دانشگاه و رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷

 

همدان - بنای آرامگاه بوعلی‌سینا - ساختمان اداری بنیاد بوعلی‌سینا

 ۹۸۸۱۳۸۲۶۳۲۵۰+ -  ۹۸۸۱۳۸۲۷۵۰۶۲+

info@buali.ir

برای دریافت پیامک‌های بهداشتی در زمینه طب سینوی، کلمه طب را به شماره ۳۰۰۰۱۸۱۹ ارسال کنید